Algemeen

Een aantal repeaters en bakens in de regio worden beheert door de Vereniging Repeaters Rotterdam (VRR). Alle onderstaande repeaters en bakens staan opgesteld in en op het Erasmus Medisch Centrum in het centrum van Rotterdam, op een hoogte van 105 m boven NAP.

PI3RTD 2 meter, uitgang 145.675 MHz, ingang 145.075 MHz, CTCSS 88,5 Hz

PI2RTD, 70 cm, uitgang 430.300 MHz, ingang 431.900 MHz, CTCSS 88,5 Hz

PI6RTD, 23 cm, uitgang 1298,625, ingang 1270,625, CTCSS 88,5 Hz

PI7RTD, bakens in de 13 cm, 9 cm, 6 cm, 3 cm en 1,5 cm banden

PI7SIX, high power baken in de 6 m band

Websites

De repeaters in Rotterdam te weten PI3RTD (2m), PI2RTD (70cm) en PI6RTD (23cm), plus PI7RTD (de bakens op 13, 9, 6, 3 en 1.2cm) en PI7SIX (baken 6m) hebben elk een eigen website. Op deze sites staan diverse foto’s en de technische gegevens van de repeaters en bakens. Kijk maar eens op:
PI3RTD
PI2RTD
PI6RTD
PI7RTD
PI7SIX

Meer informatie over de verenigingscall is te lezen op de website van: PI4EMC

Het hosten en onderhouden van deze stations brengt flinke kosten met zich mee.
Donaties van de gebruikers van de repeaters en bakens om deze hoge kosten te dragen, zijn van harte welkom op het bankrekeningnummer (IBAN) NL12 RABO 0118 1490 40 (BIC RABONL2U) t.n.v. Vereniging Repeaters Rotterdam (VRR) te Zevenhuizen, onder vermelding van “donatie” en eventueel uw call of luisternummer.