Lezingen gezocht

Als u suggesties heeft voor lezingen, mail dan naar de bestuurslid Frans PA0FMC. Frans is te bereiken via het contact menu op deze website.

Freek, PA3DNU SK

Het bestuur en leden van de afdeling Rotterdam ontvingen het droevige bericht dat op 88-jarige leeftijd is overleden ons afdelingslid

OM FREEK BLEEKER PA3DNU

Freek was in onze en omliggende afdelingen bekend doordat hij vele jaren het VERON servicebureau van de afdeling Rotterdam beheerde. Freek zorgde ervoor dat bijna elke clubavond alle beschikbare artikelen uitgestald lagen op een grote tafel. Door zijn oproepen in de diverse regionale rondes en reclame in afdelingsbladen werden er, zowel bij hem thuis als op onze clubavond, menig logboek, vademecum, technische boeken, ringkernen en zelfs VERON stropdassen verkocht.

In deze tijd was Freek tevens algemeen lid van het bestuur van de afdeling en hielp hij mee bij het organiseren van diverse activiteiten,

Hij stond midden jaren negentig aan de wieg van de huidige RTD-ronde. Hij was onze eerste rondeleider en verzorgde om de veertien dagen een uitzending enkele dagen voor onze clubavonden. Met de komst van de 2m-repeater van Rotterdam is besloten van toen af de ronde wekelijks uit te zenden op de zondagavond rond 20.30 uur. Het is mooi om te zien dat een van de door hem gestarte activiteiten nog steeds wekelijks in een grote behoefte voorziet bij zendamateurs in onze regio.

In zijn jonge leven had hij gediend bij de marine en hij was altijd trots op zijn relatief lage MARAC-nummer 46, dat hij in menig QSO uitwisselde en dat hem regelmatig leuke gesprekken opleverde met andere zendamateurs die bij defensie hadden gediend of nog steeds dienden.

Freek zat in het slagersvak, dus werd de suffix van zijn call regelmatig uitgesproken als PA3 ‘De Nijvere Uitbeender’, Freek verzorgde menige barbecue tijdens onze jaarlijkse velddagen of activiteiten. Diverse leden hebben nog goede herinneringen aan Freeks heerlijke barbecueworsten

De laatste jaren was hij niet meer actief met de hobby. Mede door zijn gezondheid kon hij niet meer alleen onze clubavonden bezoeken, maar hij kwam nog wel eens meegereden met een van onze afdelingsleden als er een bijzondere activiteit plaatsvond.

We denken in goede herinnering terug aan alles wat Freek voor onze afdeling heeft betekend.

Namens het bestuur A37 Rotterdam,

Edwin Vos PA3GVQ, oud-voorzitter A37

Speciale call voor het SS Rotterdam

Op 13 September 1958 werd het SS Rotterdam op de RDM werf in Rotterdam te water gelaten. Dat was dit jaar dus precies 60 jaar geleden.
Deze datum was het start van een jaar vol activiteiten op het schip om deze gebeurtenis te herdenken.

Ook PI4HAL doet hier aan mee, en zal van oktober 2018 t/m oktober 2019 de speciale roepletters PA60HAL gebruiken. Uiteraard hoort hier een speciale QSL kaart bij.

(Foto door W.H. Dutilh)

PA60HAL

Arduino workshop

De laatste maanden hebben er verscheidene artikelen over Arduino in Electron gestaan. Er zijn nog meer artikelen beloofd, waarin met name meer toepassingen voor in de shack aan de orde komen.

Ik stel voor begin volgend jaar een workshop te organiseren, waarin we leren hoe de ontwikkelsoftware te installeren en te gebruiken en – hands on – één of meer projecten te realiseren.

Als we met Chinese Nano’s werken kunnen de initiële kosten heel laag gehouden worden. Wel moet je die dingen op tijd bestellen. Verdere kosten hangen af van de hardware die we willen kopen of bouwen. Softwarekosten zijn nihil.

Arduino UnoUiteraard kan dit alleen doorgaan bij voldoende belangstelling. Inschatting: Minimaal vier of vijf man. Meer is beter.

Belangstellenden kunnen zich nog tot uiterlijk 7 december opgeven bij de afdelingssecretaris, via het contactformulier op de website, of direct bij ondergetekende, via PA1PKR@VERON.NL. Graag in het onderwerp veld “Arduino Workshop” vermelden.

 

Piet Kralt
PA1PKR

Verkoopavond Rotterdam  A37, 8 november 2018

Op 8 november zal de tweede halfjaarlijkse verkoopavond gehouden worden in De Alexandrijn;  de zaal gaat open om 20.00u en de nieuwe veilingmeester Bas PH0BAS zal, logistiek geassisteerd door Wim PA3CUJ, de verkoop starten  om 20.15u.

Wij hopen dat U in groten getale deze verkoping zult bezoeken om hopelijk veel radio-amateur gerelateerde spulletjes aan te schaffen, welke U dan bij de eerstvolgende verkoopavond weer zelf te koop kunt aanbieden hi.

Van de opbrengst van de door U ingebrachte stukken gaat 10% naar de Rotterdamse repeaterpot, maar niets staat U in de weg om van 10 100% te maken.

Rest ons nog om U een plezierige verkoopavond toe te wensen.

Belangrijk bericht voor de N cursus: 10 i.p.v. 11 September

De eerste les van de nieuwe N-cursus moet verplaatst worden naar maandag 10 september. De daarop volgende lessen zijn weer gewoon op de dinsdagavond.

Lezing “Starten met amateursatellieten” door Ivo Klinkert, PA1IVO

Op 27 September 2018 zal Ivo, PA1IVO een lezing over amateursatellieten geven.

In deze lezing komen veel onderwerpen voorbij die handig zijn om te weten als je wilt starten met amateursatellieten, of die gewoon leuk zijn om je radioamateurkennis aan te vullen. Aan bod komen onder andere de banen van satellieten, hoe je kunt voorspellen wanneer de satellieten binnen jouw bereik zijn en welke apparatuur nodig is om mee te kunnen doen met de amateursatellieten-hobby (vaak heb je het meeste al in huis). Dus een lezing over TLE, AOS, LOS, TCA, Kepler en Doppler, RHCP, LHCP, PCs, antennes, TRX, FUNcubes, cubesats en CW-bakens.

Als de satellieten en het weer het op de avond zelf toelaten, zullen we ook proberen een live demonstratie buiten te doen. Iedereen wordt uitgenodigd om wat draagbare apparatuur mee te nemen naar de lezing. Ideaal is een SSB- of FM-ontvanger voor 2m en 70cm (een FT-817 op batterijen is perfect). Zo mogelijk ook een kleine richtantenne, er zijn twee leen-antennes beschikbaar met BNC-connector. Hieronder een aantal satellieten die we hopen te kunnen gebruiken:

 

Save the date: BBQ op 25 Augustus

Op zaterdag 25 augustus staat weer de jaarlijkse afdelingsbarbecue gepland.

Deze zal plaatsvinden op het QTH van Cees, PA0CRB, Bermweg 125 in Capelle a/d IJssel. Het begint om 16:00 uur.

Graag opgeven vóór 11 Augustus bij onze penningmeester Erik PE1NOJ (via het contact formulier op deze website), zodat er gericht ingekocht kan worden.

De kosten bedragen €15,00 per persoon. Dit bedrag graag overmaken op IBAN NL12 RABO0118149040 (Vereniging Repeaters Rotterdam)

 

Aankondiging N-Cursus

Op dinsdag 11 september 2018 zal de nieuwe N-cursus starten bij minimale deelname van 8 cursisten.

Deze cursus leidt in principe op voor het N-examen van mei 2019, hetgeen betekent dat sommige cursisten reeds in maart op examen gaan en anderen misschien pas in september.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn. Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid. Het wekelijks maken van het opgegeven huiswerk spreekt voor zich.

Verder maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen te weten het cursusboek en de oefenexamens, beide te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor deze boeken zijn € 20,-  voor het cursusboek en €13,50 voor de Examenopgaven van N-examens; daarnaast wordt er €75,- gevraagd voor de cursus zelf.

Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 tnv VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en N-cursus2016-17.
Zelf moet de deelnemer een Casio fx-82 rekenmachine (zonder programmeer – en geheugen mogelijkheid) meenemen naar de cursus.

Ik raad aan de nieuwste uitgave van de Examenopgavens aan te ( laten) schaffen omdat dit boek gebruikt wordt voor huiswerk.

Een schrift ( 23 gaatsringband) op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie”, en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.

Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt. Bij een les over bijvoorbeeld EZB wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een scoop en een frequentie-teller wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen bij de afdelingssecretaris Frans PA0FMC via de website van A37 of via pa0fmc@veron.nl.

Wijziging afdelingsbijeenkomst i.v.m. Hemelvaart

De bijeenkomst van donderdag 10 Mei is verplaatst naar woensdag 9 Mei i.v.m. Hemelvaart op donderdag.