Lezingen gezocht

Als u suggesties heeft voor lezingen, mail dan naar de bestuurslid Frans PA0FMC. Frans is te bereiken via het contact menu op deze website.

Voorstel nieuw zelfbouwproject

Beste zelfbouwers,

Ook in het nieuwe jaar willen we weer zelfbouwavonden organiseren. Uit de groep is een nieuw mogelijk zelfbouwproject gekomen te weten een GPS ontvanger op basis van de UBLOX Neo 6M v2. Dit apparaatje geeft de tijd (UTC en lokaal), datum, GPS-positie, locator en hoeveel satellieten er ontvangen worden.

De informatie van de GPS-ontvanger kan, naar keuze op een LCD-scherm met 2-regels (1602)  of 4-regels (2004) OF op een Oled-schermpje (0,96 inch of Oled1,3 inch) gepresenteerd worden.

Zie ook onderstaande link voor meer informatie en voorbeelden.

GPS Display informatie zelfbouw avond A37 op 19

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij PH0BAS via ph0bas (at) yahoo (punt) com.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar Aad, PE1HTJ via pe1htj (at) veron (punt) nl

 

 

Nieuwjaars toespraak van onze voorzitter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari j.l. is door onze afdelingsvoorzitter Ernst PA1EJO de volgende toespraak gehouden:

Geachte leden van de afdeling A37 van de Veron te Rotterdam, overige aanwezigen,

Met de afgelopen jaarwisseling 2019/2020 sluiten we een decennium af waaruit blijkt dat radioamateurisme nog steeds springlevend is.

In deze toespraak wil ik niet terugblikken op wat er in 2019 gebeurd is, daarvoor hebben we de algemene ledenvergadering van A37 welke op 13-maart 2020 zal plaatsvinden. Op dat moment zal onze secretaris Frans pa0fmc een officieel jaarverslag doen en zal Erik pe1noj een financiele verantwoording afleggen. Ik ga dat nu dus niet doen. Het klinkt allemaal nog onwennig, twenty twenty, de twintiger jaren, wat je het ook wil noemen, we zullen er even aan moeten wennen. Laten we vooruitkijken, wat gaan de twenties ons brengen?

Als eerste op de agenda komt de PACC, dit is een internationaal contest waarbij stations uit het buitenland graag met ons, Nederland, willen werken. Soms hoor je bepaalde amateurs wel eens zeggen, als ik een CQ roep op de HF dan horen ze me niet. Nee misschien niet omdat we al in de logboeken veelvuldig voorkomen. Als je dat bij de PACC doet dan trek je een pile-up, je staat dus in de belangstelling. Doen! We zoeken een team van operators en antennebouwers voor de komende PACC welke op 8 en 9 Februari zal plaatsvinden. Maak afspraken en doe het.

Het volgende wat dan komt is de Molendag, meestal in het tweede weekend van Mei. Ook dan kun je weer de aandacht trekken door ergens een paar uur in het veld te staan. Ook dit hebben we in het verleden in clubverband gedaan, de Molens bij de Molenviergang in Zevenhuizen zijn goed toegankelijk maar maak vroegtijdig met de molenaar afspraken zodat er niet al iemand anders staat. Het komend jaar verwacht ik ook hier weer enkele activiteiten.

Een ander evenement binnen A37 is de jaarlijkse barbecue, tot nu toe is deze gehouden bij Boer Kees, de vorige voorzittter in Capelle aan de IJssel. Kees en Magda hebben echter aangegeven dat het veel van hun vergt, en daarom organiseren we de jaarlijkse BBQ dit jaar zelf, op de Alexandrijn. Meer details hoort u nog in de afdelingsronde elke zondag te beluisteren vanaf 20:30 op de 2m repeater, de pi3rtd te Rotterdam.

Dan zijn er nog twee andere radioevenementen die ik graag onder de aandacht wil brengen, er is een lighthouse weekend, we hebben het dit jaar over 22 en 23 Augustus. Even zorgen dat dit niet samenvalt met de BBQ, maar in 2019 hebben we het ILLW met zowaar twee teams gedaan, team Okko is naar het Verenigd Koninkrijk gegaan, en team Christiaan is in de buurt bij de vuurtoren in Ouddorp geweest. Ook dit zijn evenementen waar u als Nederlands operator gewild bent bij buitenlandse amateurs.

Dit jaar is een bijzonder jaar, tijdens de voordracht werd ik eraan herinnerd dat de VERON 75 jaar bestaat, het logo van de VERON is daarom ook aangepast. Maar, dit jaar is het ook 75 jaar geleden dat de stad Rotterdam bevrijd is. De tweede wereldoorlog heeft grote gevolgen gehad voor de stad, maar op 4 mei capituleerde de Duitse bezetter en reden de geallieerde jeeps etc door de stad. Ik heb plannen gehoord waarbij men met historische zendapparatuur een evenement wil organiseren. Hoe het met die plannen staat en wie het wellicht gaat doen weet ik niet maar misschien helpt het hier in petit committee over te praten.

Iets verder in het jaar, richting de derde week van Oktober is er de JOTA, meestal zijn er dan enkele scouts hier in het clubhuis, we organiseren dan een soldeerprojectje en we zetten ze achter de zender.

Ook hierbij hebben we hulp nodig, bv om tieners te leren solderen (it smells like chicken if you got it by the wrong end), maar ook om bv een electronische vleermuis in het bos te verstoppen en om met de scouts op pad te gaan deze terug te vinden.

Dit waren de evenementen waar we als vereniging A37 bij betrokken zijn.

Dan nu onze bijeenkomsten in de Alexandrijn.

Uiteraard blijven we elke tweede donderdag hier onze onderlinge QSOs houden, deze worden druk bezocht en Wiepco zal naar verwachting op de eerste donderdag in de maand de ontvangen QSL kaarten meenemen, dan wel niet in ontvangst nemen. De onderlinge QSOs staan in de belangstelling, het is er altijd gezellig druk en dat willen we graag zo houden.

Soms organiseren we een zelfbouwtentoonstelling zoals op 19 Dec jl. of organiseren we een lezing. Op 27-Feb aanstaande is Arie Kleingeld PA3A uit Dordrecht bereid gevonden iets te vertellen over de nanovna. Ik heb zojuist het apparaat besteld, ik noem mezelf half knutsel amateur en half alie-express amateur. Maar zo makkelijk gaat het tegenwoordig. Of je bezoekt een beurs waar je de onderdelen haalt, of je bestelt iets op het internet. Onderdelenzaken bestaan niet meer, zowel in Rotterdam als in Delft weet ik ze niet meer te vinden. In mijn ouderlijk dorp, Geleen, is er nog een laatste der Mohikanen. In Vlaardingen is er nog een zaak.

Meer lezingen zijn me op dit moment niet bekend voor 2020, we streven ernaar circa 2 a 3 lezingen per jaar te organiseren. Mocht u iets leuks gezien hebben dan meld het graag aan het bestuur.

Over de vereniging: A37 kent op dit moment 208 leden en wat er in 2019 bij is gekomen is zo’n beetje in balans wat er ook vertrokken is, 8 leden zijn er volgens mij bijgekomen. We hebben een ALV in Maart, de bedoeling is dat daar voorstellen aan het bestuur worden besproken en deze willen we ook graag op tijd ontvangen zodat we ons kunnen voorbereiden. Gelieve dus niet alles op te zamelen tot de rondvraag, een convocatie zult u binnenkort ontvangen via de website.

Wat meer, “we” hebben een drietal repeaters draaien, op de 2m, de 70cm en de 23cm, respectievelijk de pi3rtd, de pi2rtd en de pi6rtd. Het gebeurt toch maar gewoon. Dit alles doet de VERON niet zelf maar de vereniging repeaters te Rotterdam bemand door leden van A37. Daarnaast zijn er een vijftal bakens waaronder het bekende 6m baken, maar ook bakens op 2.3, 3.4, 5.7, 10 en 24 GHz. Of deze ook allemaal actief zijn weet ik niet. Ik hoorde geruchten over een 47 GHz baken. Dit alles eist het nodige, zowel financieel als ook qua mankracht, het maken, het doormeten en om het dak van het EMC op te klimmen etc.

Ik wil een ieder die zich inzet voor de radioactiviteiten in Rotterdam bedanken voor zijn inzet. Op de komende ALV zullen de verschillende commissies hun verslag doen. Dit was het zo’n beetje wat ik aan u wilde meedelen voor het komende jaar. De koffie is vanavond gratis en er wordt een snack rondgebracht, ik zie Pleun en Bas en de keuken, tevens is er een gratis drankje.

Een gezond, voorspoedig en vooral gelukkig 2020 toegewenst.

73 Ernst PA1EJO

PA1RJR winnaar zelfbouw competitie

Tijdens de afgelopen zelfbouw tentoonstelling is Ruud, PA1RJR verkozen tot zelfbouwer van het jaar, met zijn actieve loop antenne.

Meer foto’s zijn  hier te vinden.

Lezing NanoVNA en Smith Chart door Arie PA3A

Op 13 februari 2020 zal Arie Kleingeld PA3A een lezing geven over de NanoVNA waarbij de nadruk zal komen liggen op het gebruik van een Smith Chart in de NanoVNA.

Arie was zo vriendelijk een inhoudsopgave te sturen zodat wij een goed idee krijgen over wat we kunnen verwachten:

Smith Chart in de nanoVNA

 • Wat zendamateurs meten: VSWR curve
 • VSWR en de Reflecties (hoe zat dat ook alweer)
 • Smith Chart in de nanoVNA; wat die laat zien
  • Waar zitten reflecties en de VSWR in de Smith Chart
  • Smith Chart:  wat zie je daarin meer dan in een SWR curve?
  • Waarom is de Smith Chart zo opgebouwd
  • Demo met L, C, R  en pc-software ‘nanoVNA-Saver’
 • Pauze
 • Toepassing in het direct tunen van antennes en andere zaken
  • Effecten van L en C op impedanties zichtbaar in de Smith Chart
  • L – tuner + demo
  • Pi – tuner
  • T- tuner
 • Online – tool

De lezing begint op donderdag 13 februari 2020 om ongeveer 20.15u in De Alexandrijn.

 

 

 

JOTA-JOTI 2019 vanuit de Alexandrijn

Veron A37 Rotterdam deed in het weekend van 18 t/m 20 oktober 2019, net zoals in voorgaande jaren, mee aan de Jamboree On The Air. Het was dit jaar de 61e editie.

Dit geschiedde in samenwerking met de scouts van de Impeesa groep te Rotterdam. Het is tijdens de Jota de bedoeling om zoveel  mogelijk radioverbindingen tot stand te brengen met andere scouts. Buiten het maken van deze verbindingen solderen de scouts onder leiding van zendamateurs bouwpakketjes welke zijn uitgegeven door de Servicekring Jota-Joti.

Op deze wijze maken de scouts kennis met elektronica. In onderling overleg werd besloten de Bat Detector 2015 in elkaar te zetten. Deze detector kan vleermuizen opsporen. Aangezien er momenteel nagenoeg geen vleermuizen rondvliegen in verband met de naderende winterslaap, heeft Frans PA0FMC een heuse vleermuis in elkaar geknutseld. Deze zendt echogeluiden uit zoals echte vleermuizen normaliter doen. Nadat de componenten van Bat Detector op de print waren gesoldeerd, werd de kunstmatige vleermuis op het terrein van de scouts verstopt, waarna zij gewapend met hun detector naar hem opzoek gingen. Het  lukte ze allemaal de vleermuis te detecteren. Vervolgens werden vanuit onze shack met andere scouts diverse radioverbindingen tot stand gebracht. Het is zelfs gelukt een SSB verbinding te maken met scouts in New York. Het was voor de amateurs en scouts een plezierig weekend die de samenwerking tussen de scouts en de zendamateurs van Veron A37 nog eens onderstreepte.

Twee verkoopavonden?

Om de VRR te helpen van wat overtollig spul af te komen wordt er op 10  oktober 2019 een speciale VRR-verkoopavond georganiseerd.

Op deze avond kunnen er geen dingen ingebracht worden omdat er dan uitsluitend VRR-materiaal geveild zal worden ten behoeve van de Rotterdamse Repeaters.

Wel kunt u op de tweede koopavond op 7 november 2019 uw eigen overtollig spul inbrengen ( zoals ook in het oktobernummer van Electron zal staan) waarvan 10% van de opbrengst ook naar de reapeaterpot zal gaan.

Beide verkoopavonden zullen worden verzorgd door Wim PA3CUJ en Bas PH0BAS, die zullen proberen de hoogst mogelijke prijzen te genereren. De zaal is open vanaf 19.30u en de verkopingen beginnen om 20.00u. Kom op tijd en kijk in uw shack of er nog wat stoffigs meegenomen kan worden naar De Alexandrijn.

Bericht van Nico, PA0NHC over de RX Loop antenne

Nico meldt het volgende:

De pagina’s op mijn site en diverse delen erin zijn nabewerkt. Het is een goed idee om dit nog eens na te lezen.

Vergelijk het schema en de onderdelenlijst. Ik heb ook met behulp van een nanoVNA de frequentie karakteristiek gemeten.

C5 en C10 worden i.p.v. 56 pF nu 150 pF => dit geeft een vlakkere frequentie karakteristiek.

PA0EBC (Groningen) werkt met mij samen, en test voor me.
Hij heeft een websdr met dit raam actief  :  http://mwiek.nl:8073/
Daar wordt nog mee geëxperimenteerd, want boven 9 MHz vertoont het een (zeer) hoog ruis en stoor niveau.
Lager dan 9 MHz heeft hij (veel) minder storing / ruis dan ik, en lijkt zijn gevoeligheid gelijk met de mijne.
NB: Onder 2 MHz zijn signaalsterktes afhankelijk van de raam richting.

73’s, Nico.

Lezing Loop Antenne door PA0NHC op 26 September as (update)

Op 26 september zal OM Nico PA0NHC himself, voorafgaand aan het bouwen van ontvangstloop van LZ1AQ herontwerp PA0NHC, een lezing geven over deze loop, welke bruikbaar is van ongeveer 25 kHz tot 36 MHz en zeer aan te bevelen is indien u, net zoals vele andere hams, woont in een omgeving met veel QRM en moeilijkheden heeft om amateursignalen te ontvangen.
Of om LZ1AQ te citeren: When all other antennas are useless due to a high man-made noise level, this loop proves to be the only useable antenna.
In het Nederlands:
”Indien alle andere antennes onbruikbaar zijn als gevolg van een hoog niveau aan door mensen gemaakte ruis, dan bewijst deze loop de enig bruikbare antenne te zijn.”
De lezing begint omstreeks 20.15u en Nico heeft toegezegd zijn beroemde printjes mee te nemen, welke door de gestoorde amateur ( hi ) met een korting van 10% op deze avond te koop zullen zijn voor € 22,50.
Meer info over de ontvangstloop op Nico’s site: www.pa0nhc.nl

Laatste nieuws van Nico:

ik heb voor 10 setjes printen in voorraad genomen per setje printen :
3x ferriet ringen #31,
2x ferriet ringen #77,
1x stabilisator LM2940-10
2x RJ45 PCB bus.

Die neem ik mee naar de lezing 26 september in Rotterdam, en lever ze aan belangstellenden voor 10 Euro / setje extra. Geen verplichting.
Dat scheelt verzend kosten voor deze nabouwers.

Ik moet ook printjes bijbestellen, want heb nog maar zeer beperkte voorraad.

73’s, Nico

Expositie “Radiogolven”

De expositie RADIOGOLVEN geeft een beeld van de zeezenders radio Veronica en radio Caroline.

In de zestiger- en zeventigerjaren waren deze zenders zeer populair. Miljoenen mensen, veelal de jongeren, luisterden dagelijks naar deze zenders. Discjockeys als Joost den Draaier, Tineke de Nooij, Eddy Becker, Rob Out en Lex Harding waren dagelijks te horen. Op 31 augustus 1974 werden deze zenders verboden. Velen hebben de laatste uren van de zender Veronica met tranen in de ogen gehoord en het dramatisch aftellen tot de laatste seconde meegemaakt.

Arie Rietveld uit Giessenburg was een fervente luisteraar en -nu nog- een fanatieke verzamelaar van alles wat met zeezenders te maken heeft. Zijn verzameling staat nu in het museum en geeft een goed beeld van deze rumoerige tijd met de vele piratenzenders.

Naast verzamelaar is Arie Rietveld ook een enthousiaste zendamateur. Vanuit het museum zal hij regelmatig contacten leggen met collega zendamateurs vanuit de gehele wereld.

In de jaren 80 en 90 waren de “bakkies” ook erg populair en niet alleen onder de vrachtwagenchauffeurs . Ook hieraan wordt in deze expositie ruim aandacht besteed.

De expositie RADIOGOLVEN is een nostalgische expositie over de 2e helft van de 20e eeuw waarbij ook muziek uit die periode volop te horen is.

De expositie is te zien tot en met zaterdag 12 oktober 2019. Het museum aan de Dorpsstraat 10 in Giessenburg is elke woensdag- en zaterdagmiddag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Het museum is op elke woensdag- en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

International Lighthouse – Lightship Weekend 2019

Tijdens het International Lighthouse en Lightship weekend (ILLW), 17 en 18 augustus 2019 zullen leden van de VERON A37 vanuit de vuurtoren, Southsea Castle in Portsmouth, Engeland actief zijn. Ze zullen op alle HF banden met twee stations QRV zijn. De vuurtoren is gebouwd in 1828 op de fundatie van een kasteel. De vuurtoren is niet meer in gebruik en is – helaas – ook niet toegankelijk. Het kasteel waarop de vuurtoren is gebouwd is wel toegankelijk maar helaas niet voor ons. Dit is een favoriete trouwlocatie!
Portsmouth Lighthouse
Het radiostation met antennepark zal in de buurt van de vuurtoren worden opgebouwd. We hebben dit jaar een extra uitdaging omdat we in onze eigen energievoorziening moeten voorzien. Dit gaat we realiseren met accu’s en een generator. De crew van M/PH2CV/LH bestaat uit Kees, PA1KL, Erik, PE1NOJ, Henk PAØHPV, Jasper, PA2JFX, Peter PA3FQH en Okko, PH2CV.

Het station zal zo veel mogelijk QRV zijn om iedereen de gelegenheid te geven deze vuurtoren te werken. Het ILLW nummer is UK0223. Het ARLS nummer is ENG-134. Er zal gewerkt worden in SSB, CW en digimodes.

Omdat het station op openbaar terrein is opgebouwd zal het wel niet zonder meer mogelijk zijn ’s avonds en ’s nachts operationeel te zijn. Hou het DX cluster in de gaten. Voor informatie en vragen e-mail PH2CV(at)veron.nl