Hemelvaartsdag geen bijeenkomst!

ALlen,

Anders dan in de agenda stond vermeld is er a.s. donderdag 9 mei GEEN bijeenkomst. Dit i.v.m. hemelvaart.

PA6KWZ een groot succes

Verslag Antenne Workshop 13 april

Arjan Osté, PA1AO, deelnemer aan de workshop, heeft hier een mooi verslag van gemaakt. Lees hieronder meer:

Jaarverslag 2023 A37 Veron Rotterdam

Agenda ALV 14 maart 2024

Agenda Huishoudelijke Vergadering VERON A37,

14 maart 2024, 20.00-22.00u op De Alexandrijn te Rotterdam

 

 1. Opening, eventuele inbreng extra agendapunten, vaststelling van de agenda door de voorzitter
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering
 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2022 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording 2022 door de penningmeester
 6. Begroting 2023 door de penningmeester
 7. Verslag van de verschillende commissies
 8. Behandeling ingebrachte stukken
 9. Reglementair aftreden van niet-herkiesbare voorzitter
 10. Rondvraag: de vragen moeten een dag voor aanvang van de vergadering ingediend zijn bij de secretaris
 11. Sluiting door de voorzitter

En aansluitend verlotingen via koffiekaart en via nummer presentielijst

Uitreiking van een koffiekaart aan de winnaar van de VERON afdelingscompetitie

 

 

Komende evenementen

Op donderdag 14 maart houdt Rotterdam A37 de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering ( in de wandelgangen ook ALV genoemd) en deze vergadering begint om 20:00u.

In principe is deze avond alleen toegankelijk voor leden van afdeling A37.

De notulen van de vorige ALV zijn HIER te downloaden

Twee weken later is er de verkoopavond op 28 maart en je mag spullen ter verkoop aanbieden, alleen wel alles wat niet verkocht wordt, weer mee terugnemen.

 

 

 

Antenne workshop A37

Op 13 april 2024 zal Okko, PH2CV in het clubhuis van VERON A37, de Alexandrijn  een antenne workshop houden. We starten om 9 uur met het bouwen van wat masten en om ca. 9:30 uur met de workshop. Het idee is dat deze praktische zaken een goede aanvulling zijn op de theorie van de N en F cursus. Gedurende de dag gaan we een HF-dipool maken en staan we kort stil bij de (straling) veiligheid van antennes. De zelfgebouwde antenne zal worden afgeregeld krijg je werkend mee naar huis. Indien gewenst en als daar tijd voor is kan er ook nog een antenne gemaakt worden voor 145 MHz.

Centraal zal worden ingekocht:

 • antennedraad,
 • PL Chassis deel / of net dipool center,
 • PVC isolatoren met lijnen op de dipool op te hangen,
 • Montage materiaal.

 

Zelf meenemen

 • Kniptang, soldeerbout, centimeter, bindbandjes (Tyraps), schrijfwaren/aantekenpapier
 • Lunch (hi)
 • (niet noodzakelijk) Coax ca. 15 meter aircell7 of RG 58 met twee PL pluggen

De kosten zullen per deelnemer worden omgeslagen, reken even op € 25,- Opgave graag voor 5 april  Op 6 april worden de inkopen gedaan.

Alle deelnemers krijgen een mail met bevestiging deelname met de laatste op- en aanmerkingen.

Locatie : VERON A37 Alexandrijn, Lagelandsepad 47, 3062 CH Rotterdam

Programma:

Opbouwen        9.00 uur

Start workshop 9:30 uur

Opruimen        16.00 uur

Einde               16.30 uur

Lunch zelf meenemen!

Opgeven kan tot 5 april bij Okko, PH2CV@veron.nl