Morse Academy groot succes!

Lezing Enigma bij Veron afdeling Nieuwe Waterweg

Dan, PA1FZH en Gert, PA3GUF zullen een lezing geven over de Enigma op dinsdag 18 oktober bij de afdeling Nieuwe Waterweg.

De zaal gaat open om 19:30, de aanvang is 20:00 en de lezing duurt tot circa 22:00 met eventuele uitloop.

Locatie:

Arij Koplaan 2 3132AE Vlaardingen in het onderkomen van v.t.v. Dr. Moerman

Zelfbouw op de dag van de Radio Amateur

Meld je aan voor de zelfbouwtentoonstelling

De Nederlandse radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert.

Op de Dag voor de Radioamateur van 2019 was de zelfbouwtentoonstelling nog nooit zo groot. Vele
zendamateurs toonde met enthousiasme hun zelfgebouwde apparatuur. De Nederlandse
radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert er flink op los, zelfbouw leeft. Alle
zelfbouwprojecten zijn welkom op 29 oktober a.s.

Deelname is gratis.

Voor de organisatie maar vooral voor de bezoekers van de DvdRA zou het mooi zijn als er dit jaar
nog meer deelnemers zijn voor de zelfbouwtentoonstelling. Deelname aan de
zelfbouwtentoonstelling is kosteloos. Entree, parkeerkaart en een lunchpakket worden gratis
verstrekt. Natuurlijk ontvang je ook een herinnering aan het einde van de dag.

Doe je mee aan de DvdRA zelfbouwtentoonstelling?
Aanmelden doe je bij Jos Disselhorst, PA3ACJ, E-Mail: pa3acj@veron.nl.

Doe dit snel, maar uiterlijk 16 september 2022. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen je
komt. Geef een korte beschrijving van het bouwproject dat je wilt presenteren. Nadat je bent
aangemeld ontvang je van Jos nadere informatie.

Meer weten?

Kijk op https://dvdra.veron.nl voor meer informatie over de Dag voor de Radioamateur
Namens de VERON-evenementen-commissie,

Rene Plug (PA3ECL)
Voorzitter evenementen commissie

email: voorzitter.evcie@veron.nl

Speciaal Evenement Station PA60RWS

Oktober 1962 was een kritisch moment in de koude oorlog. Dit moment staat bekend als de  “Cubacrisis”. Dat is dit jaar 60 jaar geleden.

In Nederland zullen op 22 en 23 oktober 2022 veel stations in de lucht komen met een speciale call waar in 60 verwerkt is.

VERON A37 is uitgenodigd om de atoombunker van de Algerabrug te activeren met de speciale roepletters PA60RWS. Het station zal alleen op zaterdag 22 oktober in de lucht komen in spraak en CW op 2  (FM) , 40 (LSB/CW) en 80 meter ( LSB/CW).

Info bij Okko Ebens, PH2CV   e-mail PH2CV@VERON.NL

F Cursus 2022-23

Op dinsdag 13 september 2022 start de nieuwe F-cursus 2022-23, welke opleidt voor het F-examen van mei 2023, waarbij opgemerkt moet worden, dat sommige cursisten eerder aan een examen kunnen deelnemen en anderen mischien wat later.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn en heel soms zal uitgeweken moeten worden naar maandag- of woensdagavond.  Zo’n wijziging zal ruim op tijd aangegeven worden.

Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om F-zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid.
Een groot voordeel is de status van N-amateur met een goede kennis van de leerstof voor het N-examen; een technische MBO-opleiding of hoger is een pré.
Tevens is deze cursus ook voor F-amateurs te gebruiken om oude kennis weer op te frissen en/of nieuwe kennis op te doen en eerlijk gezegd steek ik er zelf ook wel eens wat van op.

Bij deze cursus maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen te weten het cursusboek te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor dit boek bedraagt € 25 , daarnaast wordt er €75 gevraagd voor de cursus zelf.
Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 t.n.v. VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en F-cursus.  De oefenexamens krijf je als PDF-bestand en moet je zelf uitprinten.
Zelf moet de deelnemer een Casio FX-82 rekenmachine (zonder programmeer- en geheugenmogelijk-heid) of een vergelijkbaar type calculator meenemen naar de cursus.
Een schrift of ringband op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie” en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.
Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt; tijdens een les over bijvoorbeeld EZB wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een scoop wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen via onze secretaris Frans PA0FMC via het contactformulier op de website van A37 of via pa0fmc(at)veron.nl.
Indien de kosten voor de cursus een probleem vormen, neem dan contact met alweer PA0FMC.

 

Namens alle cursusleiders,

Frans PA0FMC

 

Afdelings BBQ

Op zaterdagavond 10 september 2022 houden wij voor de A37-leden een BBQ op De Alexandrijn met de volgende “regels”:

  • Inschrijven bij Frans pa0fmc@veron.nl onder vermelding van je naam, call en aantal personen.
  • Na zaterdag 3 september is de inschrijving gesloten.
  • Kosten € 7,50 per persoon en dit bedrag moet overgemaakt worden op de rekening van onze penningmeester Erik PE1NOJ  NL50INGB000.34.35.442 tnv VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam+call + BBQ2022.
  • Je bijdrage is het enige, dat betaald moet worden en de consumpties zijn daarin inbegrepen inclusief het beschikbare 0.0-biertje.
  • Zelfmeegebrachte drankjes zijn niet toegestaan.
  • De inloop begint om 16.00u en de BBQ start rond 18.00u, zodat iedereen ruim de tijd heeft om hongerig te worden hi.
  • Alle deelnemers krijgen na 3 september nog een bevestigingsmailtje.

Tot ziens op 10 september of eerder bij een clubavond.

Namens het bestuur 73,

Frans pa0fmc

Openingsdag en Workshops bij de Morse Academy!

Openingsdag zondag 2 oktober

Gaat het er dan toch van komen zult u denken? We kunnen u vertellen dat het initiatief van de Morse Academy aan boord van het ss Rotterdam nog steeds leeft. Na een periode van ruim twee jaar geplaagd te zijn door uitstel vanwege de Covid-epidemie verheugt het ons aan te mogen kondigen dat jullie op zondag 2 oktober kennis kunnen komen maken met de plannen van de Morse Academy. Met presentaties en workshops willen we een hernieuwde peiling doen naar de belangstelling en een aanzet geven voor een vervolg.

Voor meer informatie, zie de tekst op de PI4HAL.nl website:

N of F cursus

Omdat we nog niet weten of en voor welke cursus er belangstelling bestaat, verzoeken we iedereen, die de N- of F-cursus wil volgen om een bericht te sturen aan Frans PA0FMC met daarin de soort cursus, die gevolgd gaat worden.

De bedoeling is dat de cursus start op 20 september 2022 en eindigt in juni 2023 of zoveel later als nodig is om het examen met een redelijk gevolg af te ronden.

Welk examen dat is, is afhankelijk van het examen dat gekozen wordt door de meerderheid van de deelnemers. Daarnaast is op dit moment nog onduidelijk op welke manier het examen zal worden afgenomen: op de oude manier op papier met meerkeuze-vragen OF op de nieuwe wijze door het CBR met een computer.

Voor de cursisten maakt het niet uit, want wij hopen alle cursisten een goede basis mee te geven  om het examen op elke wijze te kunnen afleggen.

Bij de cursus maken we weer gebruik van het VERON-lesmateriaal ( een leerboek plus een boek met traditionele examenvragen voor het huiswerk), waarbij voor het F-examen gebruik moet worden gemaakt van een PDF-bestand met de oefen-examens.

Zorg ook voor een Casio FX82 rekenmachine en een A4-ringband met 4 beugels voor aantekeningen en huiswerk.

De lessen worden gegeven door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met de onderdelen “Antennes en Propagatie” en Frans PA0FMC voor de overige lesstof.

De cursus wordt in principe gegeven op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in De Alexandrijn aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam, maar een heel enkele keer kan het ook een maandag- of woensdagavond worden.

Gaarne een mailtje vóór 15 augustus aan pa0fmc@veron.nl met daarin jullie keuze, waarna iedereen bericht kan krijgen welke cursus gegeven gaat worden.

Correctie op eerdere aankondiging verkoping

In de laatste PI4RTD ronde is een foutieve datum genoemd voor de volgende verkoping

  • De aangekondigde verkoopavond op 26 mei: deze kan vanwege Hemelvaartsdag niet doorgaan.
  • De clubavond van 12 mei gaat wel door en dan zal de aangekondigde verkoopavond gehouden worden. Er zullen heel veel bakjes met nieuwe en zo goed als nieuwe onderdelen aangeboden worden en heel veel is echt heel veel.
  • De avond van 12 mei is tevens onze enige clubavond in mei.

Met excuses voor de verwarring.