Voorstel nieuw zelfbouwproject

*Update 24-3-2020 – nieuw onderdelen lijstje*

Beste zelfbouwers,

Ook in het nieuwe jaar willen we weer zelfbouwavonden organiseren. Uit de groep is een nieuw mogelijk zelfbouwproject gekomen te weten een GPS ontvanger op basis van de UBLOX Neo 6M v2. Dit apparaatje geeft de tijd (UTC en lokaal), datum, GPS-positie, locator en hoeveel satellieten er ontvangen worden.

De informatie van de GPS-ontvanger kan, naar keuze op een LCD-scherm met 2-regels (1602)  of 4-regels (2004) OF op een Oled-schermpje (0,96 inch of Oled1,3 inch) gepresenteerd worden.

Zie ook onderstaande link voor meer informatie en voorbeelden:

GPS Display informatie zelfbouw avond A37 op 19

Deze website van ON4CDU geeft ook interessante ideeën

Lijst met onderdelen:

Boodschappenlijstje GPS ontvanger met Arduino Nano en LCD of Oled_v2

 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij PH0BAS via ph0bas (at) yahoo (punt) com.

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar Aad, PE1HTJ via pe1htj (at) veron (punt) nl

 

 

Lezingen gezocht

Als u suggesties heeft voor lezingen, mail dan naar de bestuurslid Frans PA0FMC. Frans is te bereiken via het contact menu op deze website.

Belangrijk bericht: Mondkapje tijdens clubavonden

Beste Leden,

Als gevolg van veranderd inzicht in de verspreiding van het coronavirus door aerosolen ( kleine druppeltjes vocht in de lucht) zal tot nader order het dragen van een mondkapje tijdens clubavonden in De Alexandrijn verplicht zijn voor iedereen.

Mocht je zo’n mondkapje niet bij je hebben, dan kan je zo’n kapje tegen kostprijs ter plekke aanschaffen.

Stay safe or stay home.

Q-codes

Op de website van de afdeling Veron Nieuwe Waterweg (A59) staat een interessant artikel over Qcodes:

https://a59.veron.nl/q-codes/

Nieuwe cursus voor de N-Licentie 2020 – 2021

Op dinsdag 15 september 2020 zal de nieuwe N-cursus starten, bij minimale deelname van 8 cursisten.

Deze cursus leidt in principe op voor het N-examen van mei 2021, hetgeen betekent dat sommige cursisten reeds in maart op examen gaan en anderen misschien pas in september.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn. Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid benodigd. Het wekelijks maken van het opgegeven huiswerk spreekt voor zich.

Verder maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen, te weten het cursusboek en de oefenexamens Beiden zijn te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor deze boeken zijn € 20,- voor het cursusboek en €13,50 voor de Examenopgaven van N-examens; daarnaast wordt er €75,- gevraagd voor de cursus zelf.

Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 tnv VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en N-cursus 2020-21.
Zelf moet de deelnemer een Casio fx-82 rekenmachine (zonder programmeer – en geheugen mogelijkheid) meenemen naar de cursus.

Ik raad aan de nieuwste uitgave van de Examenopgavens aan te (laten) schaffen omdat dit boek gebruikt wordt voor huiswerk.

Een schrift ( 23 gaatsringband) op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie”, en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.

Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt. Bij een les over bijvoorbeeld EZB (Enkelzijband, ook wel SSB) wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een oscilloscoop en een frequentie-teller wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen bij de afdelingssecretaris Frans PA0FMC via de website van A37 of via pa0fmc(at)veron.nl.

Link naar interessante website

In de ronde van afgelopen zondag werd melding gemaakt van een zeer interessante Webinar over o.a. ferrietkernen> Via de website www.RFSeminar.nl kan je je abonneren op de komende berichtgeving van RF- Webinars

Belangrijk: Afdelingsbijeenkomsten A37 Rotterdam vanaf 2 juli 2020

Als gevolg van het virus COVID19 was het tot 1 juni 2020 niet toegestaan om in clubverband met meer dan drie personen bijeen te komen.
Na 1 juni 2020 zou het onder strikte voorwaarden toegestaan zijn om met maximaal 30 personen georganiseerd samen te komen en na 1 juli a.s. met maximaal 100 personen en dat is het aantal, wat wij nodig hebben voor een normale clubavond.
Volgens de laatste richtlijnen van de overheid mag de bar weer open, dit is dus in tegenstelling tot eerdere mededelingen hierover.
In verband met steeds wisselende eisen wat betreft het voorkomen van de verspreiding van het virus raden wij u aan onze website plus de zondagavondronde van PI4RTD op 2m goed in de gaten te houden, opdat u niet voor niets naar een gesloten Alexandrijn komt.
Neem bovendien zoveel mogelijk uw eigen beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en ontsmettingsgel mee.
Dus in juli is er een clubavond op 2, 16 en 30 juli vanaf 19.30u in De Alexandrijn.

Magda NL13543 afdelingsamateur van het Jaar

Enige tijd geleden kregen wij een mailtje van Heather, PD3GVQ waarin zij ons voorstelde om voor de komende Huishoudelijke Vergadering als Afdelingsamateur van het Jaar iemand te kiezen, die zich de afgelopen 10 jaar op een heel fijne, goede en vooral gastvrije manier in onze afdeling had onderscheiden en daarbij doelde Heather natuurlijk op Magda NL13543, de XYL van Cees PA0CRB, die ons alweer een decennium lang jaarlijks als gastvrouw verwelkomde op hun QTH aan de Bermweg te Capelle bij de A37-BBQ.

Natuurlijk viel dit voorstel bij ons als bestuur in zeer goede aarde en daarom kon Erik PE1NOJ tijdens de Huishoudelijke Vergadering op 12 maart ’20 onder luid applaus aan een verraste Magda een bos bloemen en een trofee overhandigen en haar danken voor haar inzet voor onze afdeling.

Magda NL13543 afdelings amateur van het jaar

“Magda, nogmaals dank en hartelijk gefeliciteerd!”