Verkoping VRR 22 Oktober

Namens de VRR (Vereniging Rotterdamse Repeaters) mag ik u attenderen op en uitnodigen voor een verkoping op donderdag 22-10-20.

We starten om plusminus 20.00h met de verkoping in De Alexandrijn aan het Lagelandsepad 47, 3062 CH in Rotterdam.

Er zullen diverse radio en computer gerelateerde artikelen op de tafels liggen die reeds geprijsd zijn, dus niet met een veilingmeester die de artikelen afslaat zoals jullie gewend zijn.

Dit alles kan natuurlijk alleen doorgaan volgens richtlijnen RIVM, waarbij aanmelden van uw komst een vereiste is. Ook vragen wij u uw mondkapje mee te nemen en te dragen in De Alexandrijn.

U kunt zich voor deze verkoping aanmelden door te mailen met onze secretaris van de Veron A37 Frans PA0FMC (pa0fmc@veron.nl) of een sms-je naar 0620384196. Wanneer er verdere restricties volgen van onze regering zullen wij ons beraden of de verkoping doorgang kan vinden, maar daar hoort u dan later meer over tijdens de Rotterdamse ronde van 11 oktober en via onze website.

Tot zover, namens de VRR, hartelijk 73!

Bas PH0BAS

Lezing NanoVNA en Smith Chart door Arie PA3A

Op 13 februari 2020 zal Arie Kleingeld PA3A een lezing geven over de NanoVNA waarbij de nadruk zal komen liggen op het gebruik van een Smith Chart in de NanoVNA.

Arie was zo vriendelijk een inhoudsopgave te sturen zodat wij een goed idee krijgen over wat we kunnen verwachten:

Smith Chart in de nanoVNA

 • Wat zendamateurs meten: VSWR curve
 • VSWR en de Reflecties (hoe zat dat ook alweer)
 • Smith Chart in de nanoVNA; wat die laat zien
  • Waar zitten reflecties en de VSWR in de Smith Chart
  • Smith Chart:  wat zie je daarin meer dan in een SWR curve?
  • Waarom is de Smith Chart zo opgebouwd
  • Demo met L, C, R  en pc-software ‘nanoVNA-Saver’
 • Pauze
 • Toepassing in het direct tunen van antennes en andere zaken
  • Effecten van L en C op impedanties zichtbaar in de Smith Chart
  • L – tuner + demo
  • Pi – tuner
  • T- tuner
 • Online – tool

De lezing begint op donderdag 13 februari 2020 om ongeveer 20.15u in De Alexandrijn.

 

 

 

Lezing Loop Antenne door PA0NHC op 26 September as (update)

Op 26 september zal OM Nico PA0NHC himself, voorafgaand aan het bouwen van ontvangstloop van LZ1AQ herontwerp PA0NHC, een lezing geven over deze loop, welke bruikbaar is van ongeveer 25 kHz tot 36 MHz en zeer aan te bevelen is indien u, net zoals vele andere hams, woont in een omgeving met veel QRM en moeilijkheden heeft om amateursignalen te ontvangen.
Of om LZ1AQ te citeren: When all other antennas are useless due to a high man-made noise level, this loop proves to be the only useable antenna.
In het Nederlands:
”Indien alle andere antennes onbruikbaar zijn als gevolg van een hoog niveau aan door mensen gemaakte ruis, dan bewijst deze loop de enig bruikbare antenne te zijn.”
De lezing begint omstreeks 20.15u en Nico heeft toegezegd zijn beroemde printjes mee te nemen, welke door de gestoorde amateur ( hi ) met een korting van 10% op deze avond te koop zullen zijn voor € 22,50.
Meer info over de ontvangstloop op Nico’s site: www.pa0nhc.nl

Laatste nieuws van Nico:

ik heb voor 10 setjes printen in voorraad genomen per setje printen :
3x ferriet ringen #31,
2x ferriet ringen #77,
1x stabilisator LM2940-10
2x RJ45 PCB bus.

Die neem ik mee naar de lezing 26 september in Rotterdam, en lever ze aan belangstellenden voor 10 Euro / setje extra. Geen verplichting.
Dat scheelt verzend kosten voor deze nabouwers.

Ik moet ook printjes bijbestellen, want heb nog maar zeer beperkte voorraad.

73’s, Nico

Antenne workshop A37

Op 23 maart aanstaande zal Okko, PH2CV in het clubhuis van VERON A37, de Alexandrijn  een antenne workshop houden. We starten om 9 uur met het bouwen van wat masten en iom ca, 9:30 uur met de workshop. Het idee is dat deze praktische zaken een goede aanvulling zijn op de theorie van de N en F cursus. Gedurende de dag gaan we een HF-dipool maken en staan we kort stil bij de (straling) veiligheid van antennes. De zelfgebouwde antenne zal worden afgeregeld krijg je werkend mee naar huis. Indien gewenst en als daar tijd voor is kan er ook nog een antenne gemaakt worden voor 145 MHz.

Centraal zal worden ingekocht:

 • antennedraad,
 • PL Chassis deel / of net dipool center
 • PVC isolatoren met lijnen op de dipool op te hangen
 • Montage materiaal

Zelf meenemen

 • Kniptang, soldeerbout, centimeter, bindbandjes (Tyraps), schrijfwaren/aantekenpapier
 • Lunch (hi)
 • (niet noodzakelijk) Coax ca. 15 meter aircell7 of RG 58 met twee PL pluggen

De kosten zullen per deelnemer worden omgeslagen, reken even op € 25,- Opgave graag voor 15 maart. Op 16 maart worden de inkopen gedaan.

Alle deelnemers krijgen een mail met bevestiging deelname met de laatste op- en aanmerkingen.

Locatie : VERON A37 Alexandrijn, Lagelandsepad 47, 3062 CH Rotterdam

Programma:

Opbouwen        9.00 uur

Start workshop 9:30 uur

Opruimen        16.00 uur

Einde               16.30 uur

Lunch zelf meenemen!

Opgeven kan tot 15 maart bij Okko, PH2CV@veron.nl

Molendagen 2019 – 11 & 12 mei a.s

Op 11 & 12 mei worden de jaarlijkse internationale molendagen (Mills on the Air) gehouden.
Molenviergang Zevenhuizen

Molenviergang Zevenhuizen

Een aantal leden wil proberen op deze dagen een station te bemannen op 11 en/of 12 mei aan de molenviergang in Zevenhuizen.
Wil je hier bij zijn? Meldt je aan bij John NL13764 of Ernst PA1EJO.
Wij proberen een VHF/UHF en HF-station in de ether te brengen.
Je bent natuurlijk ook welkom om een kijkje te komen nemen.

Nieuws van de Stichting Radio Examens (update 5-3-2017)

Nieuws van de Stichting Radio Examens

De scores van de examens van 1 maart zijn weer aan Agentschap Telecom verzonden. Over enkele weken verwachten wij de ‘vaststellingsbrief’. Als die er is, krijgen de geslaagden bericht en kan er worden ingelogd in het gebruikersregister.

De planning voor 2017:
(alles valt op een woensdag)

– 17 mei in Assen, F om 13.00 uur, N om 15.00 uur (zaal is vol, inschrijving is gesloten)
– 24 mei in Vlaardingen, F om 13.00 uur, N om 15.15 uur (inschrijving is open)
– 6 september in Veldhoven, F om 13.00 uur, N om 15.15 uur
– 1 november in Nieuwegein, F om 13.00 uur, N om 15.15 uur

Landelijke open dagen bij de radioamateur

Van 22 tot en met 30 april zijn de landelijke Open Dagen bij de Radioamateur. Iedereen kan hieraan meedoen, als afdeling, contest- of interessegroep en zelfs individueel, zolang er maar leden van de VERON betrokken zijn bij de organisatie.

Het doel van de landelijke Open Dagen bij de Radioamateur is het te laten zien waarom de vrijetijdsbesteding van de radioamateur zo boeiend is. Iedereen die meedoet aan de landelijke Open Dagen bij de Radioamateur is geheel vrij om deze dagen zelf in te vullen. Zo kan men zelf kiezen welke facetten van amateurradio aan de bezoekers gedemonstreerd Worden.

De PR-Commissie heeft de afgelopen periode gewerkt aan het promotiemateriaal voor deze dagen;

 • Er is voor deze gelegenheid een speciale krant in de maak die boordevol staat met artikelen over amateurradio, de radioamateur en de VERON.
 • Er komen posters beschikbaar die op diverse plaatsen opgehangen kunnen worden. Op de posters is ruimte beschikbaar om zelf de datum, tijd en locatie in te vullen.
 • Een landelijk persbericht aan de vak- en hobbybladen is reeds verstuurd en ook de landelijke media radio, tv en grote dagbladen zullen binnenkort een persbericht ontvangen.
 • Voor de lokale media is en standaard persbericht gemaakt die door de afdeling- of contestgroep zelfverstuurd kan worden naar de lokale media. Hier dient men alleen nog de activiteit, datum, tijd en locatie aan toe te voegen.
 • Er is gewerkt aan een checklist, die u alvast een stuk op weg helpt om een activiteit te organiseren.
 • Op de VERON website komt een speciale pagina waarop te zien is welke afdelingen meedoen en wat deze organiseren.

Doen jullie ook mee aan het promoten van amateurradio en de VERON?

Meld je dan zo snel mogelijk aan bij de Secretaris VERON PR-Commissie (secretaris.prc@veron.nl). Geef ook aan welke activiteitjullie willen gaan organiseren. Aanmelden kan tot 1 april (eerder mag ook).

 

73

Johan Jongbloed, PA3JEM

a.i. Voorzitter PR-Commissie

PACC contest + extra programma 13/14 februari 2016 (update 8-1-2016)

Ons lid Fons PD3AFI geeft graag het volgende door:

Zaterdag 13 februari aanstaande om 13:00 uur Rotterdamse tijd, gaat de PACC contest 2016 van start. De daaraan gekoppelde call is PA16C. We gaan in 24 uur trachten zoveel mogelijk QSO’s te maken. Maar wel met dien verstande dat het een leerzame PACC wordt.

Iedereen mag onder de toeziende ogen van F-gelicenceerde zendamateurs trachten een verbinding te maken. Het gaat dus niet om de kwantiteit, maar om de lol van het QSO maken met iedereen die ergens op de wereld meedoet.

Iedereen doet dus mee, dat is leuk en leerzaam. We zullen zondag 14 februari om 13.00u stoppen met de PACC. De spulletjes weer afbreken en inpakken.

Daarnaast gaan we tijdens deze PACC een parallel programma houden. We zijn erg van plan een Vossenjacht afdeling op te richten. Dennis de Jong is daar de initiator van. Er moeten daarom zenders worden gecontroleerd en antennes gebouwd. Ook gekregen ontvangers moeten gecheckt worden. Daar wordt een meetlab voor opgetuigd. Solderen, kotteren en boren die dagen!!!

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we een tafel maken met soldeer-mogelijkheden. Maar ook dat er een meetlab komt om het een en ander goed af te regelen. Daar hebben we wat (reeds aanwezig) meetgereedschap voor nodig in de vorm van 80m generator en een scoop e.d. 3 voedingen van 12V DC heeft Fons beschikbaar.

Het is echt de bedoeling dat iedereen, maar vooral jongeren, kan deelnemen aan dit programma. De nieuwe N-leden, de scouts, zijn daarom van harte welkom.

Noteer het in jullie agenda.

Met 73’s van PD3AFI voor intimi Fons

HAM ECC 2018 Leeuwarden

Van onze mede amateurs in het mooie Friesland kregen we alvast een aankondiging van amateur activiteiten in 2018 wanneer Leeuwarden/Friesland de culturele hoofdstad is.

Men gaat dit vieren met verschillende activiteiten, want we hebben per slot van rekening een immaterieel erfgoed binnen onze hobby de MORSECODE.

De commissie, die bestaat uit leden van de VRZA, FRAG en de drie VERON afdelingen, zijn al een aantal keren samen geweest en hebben concrete plannen op papier gezet om hier hun steentje aan bij te dragen.

Het Thema van ECC 2018 Leeuwarden is:“Verbinden van mensen”.

Inmiddels is men gestart met de PR machine en is er een website: www.hamecc2018.eu en kan informatie gevonden worden op facebook en twitter met hamecc2018 als toevoeging.

Iedereen wordt uitgenodigd om de nieuwsbrieven en persbericheten te lezen en de activiteiten te volgen via social media.

Meer info bij OM Roel Pot PD0OYF (PR-contact),
Karturf 20
9202 MC Drachten.
Telefoon: 0644068957
Mail: hamecc2018@gmail.com
Website: www.hamecc2018.eu
Facebook: http://www.facebook.com/hamecc2018
Twitter: www.twitter.com/hamecc2018