Artikelen door Redactie

Agenda ALV 14 maart 2024

Agenda Huishoudelijke Vergadering VERON A37, 14 maart 2024, 20.00-22.00u op De Alexandrijn te Rotterdam   Opening, eventuele inbreng extra agendapunten, vaststelling van de agenda door de voorzitter Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen Goedkeuring notulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering Jaarverslag verenigingsjaar 2022 door de secretaris Financiële verantwoording 2022 door de penningmeester Begroting 2023 door […]

Komende evenementen

Op donderdag 14 maart houdt Rotterdam A37 de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering ( in de wandelgangen ook ALV genoemd) en deze vergadering begint om 20:00u. In principe is deze avond alleen toegankelijk voor leden van afdeling A37. De notulen van de vorige ALV zijn HIER te downloaden Twee weken later is er de verkoopavond op 28 […]

Antenne workshop A37

Op 13 april 2024 zal Okko, PH2CV in het clubhuis van VERON A37, de Alexandrijn  een antenne workshop houden. We starten om 9 uur met het bouwen van wat masten en om ca. 9:30 uur met de workshop. Het idee is dat deze praktische zaken een goede aanvulling zijn op de theorie van de N […]