Artikelen door Redactie

Magda NL13543 afdelingsamateur van het Jaar

Enige tijd geleden kregen wij een mailtje van Heather, PD3GVQ waarin zij ons voorstelde om voor de komende Huishoudelijke Vergadering als Afdelingsamateur van het Jaar iemand te kiezen, die zich de afgelopen 10 jaar op een heel fijne, goede en vooral gastvrije manier in onze afdeling had onderscheiden en daarbij doelde Heather natuurlijk op Magda […]

Rotterdamse Ronde tijdens de Covid-19 situatie

Sinds maandag 16 maart hebben we het plan opgevat om de Rotterdamse Ronde dagelijks te gaan houden, zodat iedereen zijn verhaal van de dag kwijt kan. Zoals gebruikelijk in de RTD-ronde kunnen luister- en scanneramateurs zich inmelden bij Marga, Ruud of Pleun, afhankelijk wie deze dag inmelddienst heeft. De ronde wordt gehouden via PI3RTD (145.675 […]

Opschorten afdelingsbijeenkomsten i.v.m. Corona

Vanwege de huidige uitbraak van het Corona virus zijn de komende bijeenkomsten tot nader order afgelast. Op dit moment is nog niet te zeggen tot wanneer deze maatregel zal duren, maar in ieder geval tot begin April,  mogelijk langer. Wanneer meer duidelijk is, zullen we dit hier communiceren.

Verkoopavond 9 april

Op donderdag 9 april 2020 houden we onze eerste halfjaarlijkse verkoopavond. U kunt er uw overbodige spullen, afkomstig van eerdere verkoopavonden / beurzen / uitpuilende shack, te koop aanbieden. Het verzoek onzerzijds is om op de door u aangeboden spullen een briefje te bevestigen met daarop uw call en voor wie de opbrengst van het […]

Agenda en notulen jaarvergadering

12 maart a.s. staat de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van onze afdeling gepland. De agenda is als volgt: Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen. Goedkeuring notulen ALV 14-3-2019. Jaarverslag 2019 door de secretaris. Financiële verantwoording door de penningmeester over 2019. Begroting 2020 door […]

Voorstel nieuw zelfbouwproject

*Update 24-3-2020 – nieuw onderdelen lijstje* Beste zelfbouwers, Ook in het nieuwe jaar willen we weer zelfbouwavonden organiseren. Uit de groep is een nieuw mogelijk zelfbouwproject gekomen te weten een GPS ontvanger op basis van de UBLOX Neo 6M v2. Dit apparaatje geeft de tijd (UTC en lokaal), datum, GPS-positie, locator en hoeveel satellieten er […]

Nieuwjaars toespraak van onze voorzitter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari j.l. is door onze afdelingsvoorzitter Ernst PA1EJO de volgende toespraak gehouden: Geachte leden van de afdeling A37 van de Veron te Rotterdam, overige aanwezigen, Met de afgelopen jaarwisseling 2019/2020 sluiten we een decennium af waaruit blijkt dat radioamateurisme nog steeds springlevend is. In deze toespraak wil ik niet terugblikken […]

Lezing NanoVNA en Smith Chart door Arie PA3A

Op 13 februari 2020 zal Arie Kleingeld PA3A een lezing geven over de NanoVNA waarbij de nadruk zal komen liggen op het gebruik van een Smith Chart in de NanoVNA. Arie was zo vriendelijk een inhoudsopgave te sturen zodat wij een goed idee krijgen over wat we kunnen verwachten: Smith Chart in de nanoVNA Wat […]