Artikelen door Redactie

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING VERON A37, 15-3-2018

Voorzitter Cees PA0CRB opent de vergadering om 20.05u en stelt de agenda vast. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen: – Peter PE1GEX, lid HB VERON, laat mededelen, dat hij wegens een ski-ongeluk niet naar A37 kon komen en dat hij daardoor niet in staat was om ook dit jaar een Gouden Speld te overhandigen aan […]

Agenda Algemene Leden Vergadering VERON A37, 14-03-2019

Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen Goedkeuring notulen ALV 15-03-2018 Jaarverslag 2018 door de secretaris Financiële verantwoording door de penningmeester Begroting 2019 door de penningmeester Verkiezing afdelingsamateur van het jaar Verslag van de verschillende commissies Behandeling ingebrachte stukken Reglementair aftreden van herkiesbare […]

Antenne workshop A37

Op 23 maart aanstaande zal Okko, PH2CV in het clubhuis van VERON A37, de Alexandrijn  een antenne workshop houden. We starten om 9 uur met het bouwen van wat masten en iom ca, 9:30 uur met de workshop. Het idee is dat deze praktische zaken een goede aanvulling zijn op de theorie van de N […]

Molendagen 2019 – 11 & 12 mei a.s

Op 11 & 12 mei worden de jaarlijkse internationale molendagen (Mills on the Air) gehouden. Een aantal leden wil proberen op deze dagen een station te bemannen op 11 en/of 12 mei aan de molenviergang in Zevenhuizen. Wil je hier bij zijn? Meldt je aan bij John NL13764 of Ernst PA1EJO. Wij proberen een VHF/UHF […]

Voorstel voor de verenigingsraad

Wij willen als afdeling A37 tijdens de komende verenigingsraad het volgende voorstel indienen: Voorstel Het JOTA weekend zou zoveel mogelijk ontzien moet worden van contest activiteiten. Helaas is het ook dit jaar niet het geval en vragen we de VERON zijn invloed uit te oefenen. Probleemomschrijving In het komende JOTA weekend, dit jaar op 19 […]

Freek, PA3DNU SK

Het bestuur en leden van de afdeling Rotterdam ontvingen het droevige bericht dat op 88-jarige leeftijd is overleden ons afdelingslid OM FREEK BLEEKER PA3DNU Freek was in onze en omliggende afdelingen bekend doordat hij vele jaren het VERON servicebureau van de afdeling Rotterdam beheerde. Freek zorgde ervoor dat bijna elke clubavond alle beschikbare artikelen uitgestald […]