Artikelen door Redactie

Voorstel nieuw zelfbouwproject

Beste zelfbouwers, Ook in het nieuwe jaar willen we weer zelfbouwavonden organiseren. Uit de groep is een nieuw mogelijk zelfbouwproject gekomen te weten een GPS ontvanger op basis van de UBLOX Neo 6M v2. Dit apparaatje geeft de tijd (UTC en lokaal), datum, GPS-positie, locator en hoeveel satellieten er ontvangen worden. De informatie van de […]

Nieuwjaars toespraak van onze voorzitter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2 januari j.l. is door onze afdelingsvoorzitter Ernst PA1EJO de volgende toespraak gehouden: Geachte leden van de afdeling A37 van de Veron te Rotterdam, overige aanwezigen, Met de afgelopen jaarwisseling 2019/2020 sluiten we een decennium af waaruit blijkt dat radioamateurisme nog steeds springlevend is. In deze toespraak wil ik niet terugblikken […]

Lezing NanoVNA en Smith Chart door Arie PA3A

Op 13 februari 2020 zal Arie Kleingeld PA3A een lezing geven over de NanoVNA waarbij de nadruk zal komen liggen op het gebruik van een Smith Chart in de NanoVNA. Arie was zo vriendelijk een inhoudsopgave te sturen zodat wij een goed idee krijgen over wat we kunnen verwachten: Smith Chart in de nanoVNA Wat […]

JOTA-JOTI 2019 vanuit de Alexandrijn

Veron A37 Rotterdam deed in het weekend van 18 t/m 20 oktober 2019, net zoals in voorgaande jaren, mee aan de Jamboree On The Air. Het was dit jaar de 61e editie. Dit geschiedde in samenwerking met de scouts van de Impeesa groep te Rotterdam. Het is tijdens de Jota de bedoeling om zoveel  mogelijk […]

Twee verkoopavonden?

Om de VRR te helpen van wat overtollig spul af te komen wordt er op 10  oktober 2019 een speciale VRR-verkoopavond georganiseerd. Op deze avond kunnen er geen dingen ingebracht worden omdat er dan uitsluitend VRR-materiaal geveild zal worden ten behoeve van de Rotterdamse Repeaters. Wel kunt u op de tweede koopavond op 7 november […]

Bericht van Nico, PA0NHC over de RX Loop antenne

Nico meldt het volgende: De pagina’s op mijn site en diverse delen erin zijn nabewerkt. Het is een goed idee om dit nog eens na te lezen. Vergelijk het schema en de onderdelenlijst. Ik heb ook met behulp van een nanoVNA de frequentie karakteristiek gemeten. C5 en C10 worden i.p.v. 56 pF nu 150 pF […]

Lezing Loop Antenne door PA0NHC op 26 September as (update)

Op 26 september zal OM Nico PA0NHC himself, voorafgaand aan het bouwen van ontvangstloop van LZ1AQ herontwerp PA0NHC, een lezing geven over deze loop, welke bruikbaar is van ongeveer 25 kHz tot 36 MHz en zeer aan te bevelen is indien u, net zoals vele andere hams, woont in een omgeving met veel QRM en […]

Expositie “Radiogolven”

De expositie RADIOGOLVEN geeft een beeld van de zeezenders radio Veronica en radio Caroline. In de zestiger- en zeventigerjaren waren deze zenders zeer populair. Miljoenen mensen, veelal de jongeren, luisterden dagelijks naar deze zenders. Discjockeys als Joost den Draaier, Tineke de Nooij, Eddy Becker, Rob Out en Lex Harding waren dagelijks te horen. Op 31 […]

International Lighthouse – Lightship Weekend 2019

Tijdens het International Lighthouse en Lightship weekend (ILLW), 17 en 18 augustus 2019 zullen leden van de VERON A37 vanuit de vuurtoren, Southsea Castle in Portsmouth, Engeland actief zijn. Ze zullen op alle HF banden met twee stations QRV zijn. De vuurtoren is gebouwd in 1828 op de fundatie van een kasteel. De vuurtoren is […]