Arjan Osté, PA1AO, deelnemer aan de workshop, heeft hier een mooi verslag van gemaakt. Lees hieronder meer:

Op zaterdag 13 april 2024 verzamelde zich een groep Radio Zend amateurs in het bos: Het Kralingse Bos te Rotterdam.

Meer in het bijzonder in het gebouw van de Scouting waar de Veron A-37 afdeling, normaliter in de oneven weken, op de donderdagen, zich verschanst om zich bezig te houden met o.a. de radio hobby.

Het weer was perfect, de start was vroeg en de stemming zat er ook al rap in.

Okko Ebens (PH2CV) had een schare van 8 man om zich heen verzameld waarvan 5 deelnemers voor het antenne project voor de 20 meter naast een drietal eveneens zeer kundige ondersteuners.

Na een korte toelichting door Okko, het ter beschikking stellen van de noodzakelijke componenten, de eerste koppen koffie, de onderlinge kennismaking en na het verwijderen van nog wat slaap-restanten in sommige ogen, werd de operatietafel in gebruik genomen.

Eenieder had via Okko de componenten gekregen voor het samenstellen van een draad dipool-antenne voor 20 meter.

Via niet geheel meewerkende van huis meegenomen draadkniptangen, onjuist (af-)gemeten middens van de te gebruiken Litze draad voor de antenne en het al dan niet professioneel aanhechten van de PL-259 pluggen middels de aanwezige soldeerstations, zat er schot in de tijd maar ook in de tot standkoming van een 5-tal antennes.

De meegenomen lunches werden tussen neus en lippen ingenomen en het serieuze werk kon een aanvang nemen. Gelukkig was er genoeg koffie.

Meten is weten en alle 5 antennes moesten op de pijnbank om deze onder zware condities te kunnen testen.

Het hijsen en strijken van de individuele antennes verdeeld over een drietal masten door de aanwezigen werd veelvuldig uitgevoerd en bovendien met een uitzonderlijke voortvarendheid en ook hierbij was de veldsterkte in orde!

Tussendoor werden er commentaren geleverd op de vastgestelde bevindingen ter zake van de antennes op basis van de door Okko meegenomen, zeer uitgebreide, meetapparatuur.

Van een beetje hoger, een stukje korter en bijknippen blijft lastig, werden de antennes uiteindelijk allen goed bevonden waarna deze verdwenen in de tassen van de deelnemers.

De verzorgdheid van het geheel, de onderlinge verbondenheid door het project bij de aanwezigen en het uitzonderlijke weer, heeft daarom geresulteerd in een korte maar uiterst prettige conclusie:

Het was perfect!

Dank voor het organiseren, dank voor een ieders aanwezigheid en zeer graag tot een volgend project of activiteit van de VERON A-37!

Deelnemer PA1AO