Hemelvaartsdag geen bijeenkomst!

ALlen,

Anders dan in de agenda stond vermeld is er a.s. donderdag 9 mei GEEN bijeenkomst. Dit i.v.m. hemelvaart.

Verslag Antenne Workshop 13 april

Arjan Osté, PA1AO, deelnemer aan de workshop, heeft hier een mooi verslag van gemaakt. Lees hieronder meer:

Jaarverslag 2023 A37 Veron Rotterdam

Agenda ALV 14 maart 2024

Agenda Huishoudelijke Vergadering VERON A37,

14 maart 2024, 20.00-22.00u op De Alexandrijn te Rotterdam

 

 1. Opening, eventuele inbreng extra agendapunten, vaststelling van de agenda door de voorzitter
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen van de vorige Huishoudelijke Vergadering
 4. Jaarverslag verenigingsjaar 2022 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording 2022 door de penningmeester
 6. Begroting 2023 door de penningmeester
 7. Verslag van de verschillende commissies
 8. Behandeling ingebrachte stukken
 9. Reglementair aftreden van niet-herkiesbare voorzitter
 10. Rondvraag: de vragen moeten een dag voor aanvang van de vergadering ingediend zijn bij de secretaris
 11. Sluiting door de voorzitter

En aansluitend verlotingen via koffiekaart en via nummer presentielijst

Uitreiking van een koffiekaart aan de winnaar van de VERON afdelingscompetitie

 

 

Komende evenementen

Op donderdag 14 maart houdt Rotterdam A37 de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering ( in de wandelgangen ook ALV genoemd) en deze vergadering begint om 20:00u.

In principe is deze avond alleen toegankelijk voor leden van afdeling A37.

De notulen van de vorige ALV zijn HIER te downloaden

Twee weken later is er de verkoopavond op 28 maart en je mag spullen ter verkoop aanbieden, alleen wel alles wat niet verkocht wordt, weer mee terugnemen.

 

 

 

Antenne workshop A37

Op 13 april 2024 zal Okko, PH2CV in het clubhuis van VERON A37, de Alexandrijn  een antenne workshop houden. We starten om 9 uur met het bouwen van wat masten en om ca. 9:30 uur met de workshop. Het idee is dat deze praktische zaken een goede aanvulling zijn op de theorie van de N en F cursus. Gedurende de dag gaan we een HF-dipool maken en staan we kort stil bij de (straling) veiligheid van antennes. De zelfgebouwde antenne zal worden afgeregeld krijg je werkend mee naar huis. Indien gewenst en als daar tijd voor is kan er ook nog een antenne gemaakt worden voor 145 MHz.

Centraal zal worden ingekocht:

 • antennedraad,
 • PL Chassis deel / of net dipool center,
 • PVC isolatoren met lijnen op de dipool op te hangen,
 • Montage materiaal.

 

Zelf meenemen

 • Kniptang, soldeerbout, centimeter, bindbandjes (Tyraps), schrijfwaren/aantekenpapier
 • Lunch (hi)
 • (niet noodzakelijk) Coax ca. 15 meter aircell7 of RG 58 met twee PL pluggen

De kosten zullen per deelnemer worden omgeslagen, reken even op € 25,- Opgave graag voor 5 april  Op 6 april worden de inkopen gedaan.

Alle deelnemers krijgen een mail met bevestiging deelname met de laatste op- en aanmerkingen.

Locatie : VERON A37 Alexandrijn, Lagelandsepad 47, 3062 CH Rotterdam

Programma:

Opbouwen        9.00 uur

Start workshop 9:30 uur

Opruimen        16.00 uur

Einde               16.30 uur

Lunch zelf meenemen!

Opgeven kan tot 5 april bij Okko, PH2CV@veron.nl

 

Lezing EZNEC door Arie, PA3A

Op donderdag 7 december zal Arie, PA3A een lezing geven over het programma Eznec.

Er zijn vele soorten software die de zendamateur gebruikt. Vaak is het gratis ergens te downloaden, soms moet je ervoor betalen.
Antenne simulatie programma’s zijn daar een deelverzameling van. Sommige gratis, andere moet je voor betalen. EZNEC was tot 1 januari 2022 een te betalen programma, maar de eigenaar ervan, Roy Lewallen W7EL, heeft besloten te stoppen met de ontwikkeling en ondersteuning ervan en heeft alles gratis ter beschikking gesteld. Hierdoor onstond er wat meer belangstelling voor EZNEC.

Arie Kleingeld PA3A gebruikt deze software al sinds het jaar 1995 en zal een introductie verzorgen over de mogelijkheden met het programma. De lezing is NIET:
– Een cursus EZNEC gebruiken of een handleiding voor EZNEC (want die is dik en grondig)
– Een theoretische verhandeling van EM-velden, hoe NEC precies werkt of een les in antenne-theorie

De lezing is WEL:
– Een introductie in antennes modelleren, in dit geval m.b.v. EZNEC
– Een demo van enkele EZNEC mogelijkheden
– En passant worden antwoorden gegeven op een aantal antenne-vragen
– Een paar voorbeelden van gemaakte antennes en conclusies
– Geschikt voor iedere zendamateur die wil experimenteren met antennes

Kort gezegd: een interessante avond over hoe je met een programma als EZNEC verschrikkelijk veel kunt leren over antennes en hun gedrag.

 

Afdelings BBQ A37

Op 30 september a.s. is er weer de A37-BBQ van 16:00 tot ? uur. Ook deze keer is de BBQ alleen toegankelijk voor leden en hun evt partner en ook deze keer kunt u uw portemonnee die dag thuislaten, want het is een “all-inclusive” gebeuren.

Het enige dat niet-inclusive is, is de alcohol, want A37 is een alcoholvrije afdeling ( zoals iedereen trouwens al weet).
Maar we hebben een ruime keuze in alcoholvrije drinks.

Om deel te nemen, moet u zich inschrijven bij Frans PA0FMC met vermelding van het aantal personen waar u mee komt, dus 1 of 2 personen, Dit is nodig omdat we werken met een zgn numerus fixus oftewel een maximaal aantal deelnemers en dat is gesteld op 25.

Schrijf dus op tijd in bij pa0fmc@veron.nl ( of bel me even) en maak uw betaling van € 10 per persoon over op  bankrekeningnummer NL50INGB000.34.35.442  ten name van Penningmeester A37 onder vermelding van naam, call en aantal deelnemers.

Doe dit alles op tijd teneinde teleurstellingen te voorkomen.

Lighthouse activiteit OZ1NBG/LH

In het weekend van 19 en 20 augustus, tijdens het International Lighthouse en Lightship Weekend zullen enkele leden van onze afdeling afreizen naar de plaats Nordborg in zuid jutland (Denemarken).

De vuurtoren van Nordborg DKØØØ6 is gebouwd in 1904 en staat op de noordkant van het eiland Als en is nog in gebruik.

We zullen actief zijn met twee HF stations, 1 in SSB en 1 in CW. Daarnaast ook via de QO100 satelliet.

Zie ook: https://www.qrz.com/db/OZ1NBG

De crew bestaat uit:

 • Okko, PH2CV
 • Kees, PA3KL
 • Jasper, PA2JFX
 • Erik, PE1NOJ
 • Peter, PA3FQH
 • Hans, PA3GHI
 • Erns, PA1EJO