Foto’s antenneworkshop

De antenne workshop door Okko, PH2CV van afgelopen zaterdag 23 maart was een groot succes.

Bekijk hier de foto’s

Voorstellen VR 2019

Tijdens de komende afdelingsbijeenkomst (28/3) zullen de voorstellen voor de verenigingsraad worden besproken.

Voorstel voor de verenigingsraad

Wij willen als afdeling A37 tijdens de komende verenigingsraad het volgende voorstel indienen:

Voorstel

Het JOTA weekend zou zoveel mogelijk ontzien moet worden van contest activiteiten. Helaas is het ook dit jaar niet het geval en vragen we de VERON zijn invloed uit te oefenen.

Probleemomschrijving

In het komende JOTA weekend, dit jaar op 19 en 20 oktober, wordt er door de DARC een contest gepland. Het afgelopen jaar was dit ook al het geval. Een DARC contest  zit de JOTA stations in de weg. De overmacht van de vele Duitse amateurs veroorzaakt ongewenste situaties. Een aantal Nederlandse JOTA stations moet maar de ruimte zien te vinden om er tussendoor te komen. De JOTA is belangrijk voor radiozendamateurisme omdat we er potentiële leden mee kunnen werven. Zorg er dan ook voor dan het op een goede manier verloopt.

Voorgestelde oplossing en motivatie

Er zijn een aantal contests per jaar en de VERON heeft er al invloed op. Dit voorstel vraagt specifiek dat de VERON zich ook  gaat bemoeien met de JOTA. Het VERON HB kan bv. aan de DARC vragen om er goed op te letten dat het bandplan op de 80 meter gerespecteerd word, en om de contest vrije zones te respecteren. In de praktijk blijkt dit een wassen neus, de contesters zitten overal. Beter zou zijn dat de VERON zijn invloed uitoefent op de DARC om de 80m band te ontzien tijdens de DARC contest in het weekend van de JOTA. De 2 meter is ook een band die veel gebruikt wordt, hier hoeven eigenlijk geen afspraken gemaakt te worden tijdens de JOTA. Het zou al mooi zijn als de Zaterdag b.v. aan de JOTA toegewezen wordt.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing?

Dit gaat afhangen van de opstelling van de DARC. Het neveneffect kan een verandering in de contest agenda zijn.

Hoe is de oplossing realiseerbaar, hoeveel manpower is er nodig en wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten?

Dit voorstel komt neer op het schrijven van bijvoorbeeld een of meer brieven, en zo mogelijk het onderwerp te bespreken met betrokkenen. De activiteit kan waarschijnlijk zonder noemenswaardige kosten, anders dan de gebruikelijk secretariële kosten, uitgevoerd worden.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar?

Dit voorstel vraagt aan de secretaris van het HB van de VERON, dan wel de voorzitter van een commissie aan wie de taak gedelegeerd is, een brief te schrijven, een e-mail te sturen, etc. Het is beter dat het HB dit doet, het kan verwacht worden dat een landelijke vereniging meer invloed heeft dan dat een lokale afdeling of een individu dit voorstel op zich neemt.

Speciale call voor het SS Rotterdam

Op 13 September 1958 werd het SS Rotterdam op de RDM werf in Rotterdam te water gelaten. Dat was dit jaar dus precies 60 jaar geleden.
Deze datum was het start van een jaar vol activiteiten op het schip om deze gebeurtenis te herdenken.

Ook PI4HAL doet hier aan mee, en zal van oktober 2018 t/m oktober 2019 de speciale roepletters PA60HAL gebruiken. Uiteraard hoort hier een speciale QSL kaart bij.

(Foto door W.H. Dutilh)

PA60HAL

Verkoopavond Rotterdam  A37, 8 november 2018

Op 8 november zal de tweede halfjaarlijkse verkoopavond gehouden worden in De Alexandrijn;  de zaal gaat open om 20.00u en de nieuwe veilingmeester Bas PH0BAS zal, logistiek geassisteerd door Wim PA3CUJ, de verkoop starten  om 20.15u.

Wij hopen dat U in groten getale deze verkoping zult bezoeken om hopelijk veel radio-amateur gerelateerde spulletjes aan te schaffen, welke U dan bij de eerstvolgende verkoopavond weer zelf te koop kunt aanbieden hi.

Van de opbrengst van de door U ingebrachte stukken gaat 10% naar de Rotterdamse repeaterpot, maar niets staat U in de weg om van 10 100% te maken.

Rest ons nog om U een plezierige verkoopavond toe te wensen.

Belangrijk bericht voor de N cursus: 10 i.p.v. 11 September

De eerste les van de nieuwe N-cursus moet verplaatst worden naar maandag 10 september. De daarop volgende lessen zijn weer gewoon op de dinsdagavond.

Lezing “Starten met amateursatellieten” door Ivo Klinkert, PA1IVO

Op 27 September 2018 zal Ivo, PA1IVO een lezing over amateursatellieten geven.

In deze lezing komen veel onderwerpen voorbij die handig zijn om te weten als je wilt starten met amateursatellieten, of die gewoon leuk zijn om je radioamateurkennis aan te vullen. Aan bod komen onder andere de banen van satellieten, hoe je kunt voorspellen wanneer de satellieten binnen jouw bereik zijn en welke apparatuur nodig is om mee te kunnen doen met de amateursatellieten-hobby (vaak heb je het meeste al in huis). Dus een lezing over TLE, AOS, LOS, TCA, Kepler en Doppler, RHCP, LHCP, PCs, antennes, TRX, FUNcubes, cubesats en CW-bakens.

Als de satellieten en het weer het op de avond zelf toelaten, zullen we ook proberen een live demonstratie buiten te doen. Iedereen wordt uitgenodigd om wat draagbare apparatuur mee te nemen naar de lezing. Ideaal is een SSB- of FM-ontvanger voor 2m en 70cm (een FT-817 op batterijen is perfect). Zo mogelijk ook een kleine richtantenne, er zijn twee leen-antennes beschikbaar met BNC-connector. Hieronder een aantal satellieten die we hopen te kunnen gebruiken:

 

Save the date: BBQ op 25 Augustus

Op zaterdag 25 augustus staat weer de jaarlijkse afdelingsbarbecue gepland.

Deze zal plaatsvinden op het QTH van Cees, PA0CRB, Bermweg 125 in Capelle a/d IJssel. Het begint om 16:00 uur.

Graag opgeven vóór 11 Augustus bij onze penningmeester Erik PE1NOJ (via het contact formulier op deze website), zodat er gericht ingekocht kan worden.

De kosten bedragen €15,00 per persoon. Dit bedrag graag overmaken op IBAN NL12 RABO0118149040 (Vereniging Repeaters Rotterdam)