Twee verkoopavonden?

Om de VRR te helpen van wat overtollig spul af te komen wordt er op 10  oktober 2019 een speciale VRR-verkoopavond georganiseerd.

Op deze avond kunnen er geen dingen ingebracht worden omdat er dan uitsluitend VRR-materiaal geveild zal worden ten behoeve van de Rotterdamse Repeaters.

Wel kunt u op de tweede koopavond op 7 november 2019 uw eigen overtollig spul inbrengen ( zoals ook in het oktobernummer van Electron zal staan) waarvan 10% van de opbrengst ook naar de reapeaterpot zal gaan.

Beide verkoopavonden zullen worden verzorgd door Wim PA3CUJ en Bas PH0BAS, die zullen proberen de hoogst mogelijke prijzen te genereren. De zaal is open vanaf 19.30u en de verkopingen beginnen om 20.00u. Kom op tijd en kijk in uw shack of er nog wat stoffigs meegenomen kan worden naar De Alexandrijn.

Afdelings-BBQ

Op zaterdag 31 augustus staat weer de jaarlijkse afdelingsbarbecue gepland.

Deze zal plaatsvinden op het QTH van Cees, PA0CRB, Bermweg 125 in Capelle a/d IJssel. Het begint om 16:30 uur.

Graag opgeven vóór 1 Augustus bij onze penningmeester Erik PE1NOJ (via het contact formulier op deze website), zodat er gericht ingekocht kan worden.

De kosten bedragen €15,00 per persoon. Dit bedrag graag overmaken op IBAN NL12 RABO0118149040 (Vereniging Repeaters Rotterdam)

Agenda Algemene Leden Vergadering VERON A37, 14-03-2019

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 15-03-2018
 4. Jaarverslag 2018 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording door de penningmeester
 6. Begroting 2019 door de penningmeester
 7. Verkiezing afdelingsamateur van het jaar
 8. Verslag van de verschillende commissies
 9. Behandeling ingebrachte stukken
 10. Reglementair aftreden van herkiesbare secretaris en verkiezing van een nieuw bestuurslid ( Uitleg: slechts de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling in bestuur verdeeld)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door de voorzitter

Antenne workshop A37

Op 23 maart aanstaande zal Okko, PH2CV in het clubhuis van VERON A37, de Alexandrijn  een antenne workshop houden. We starten om 9 uur met het bouwen van wat masten en iom ca, 9:30 uur met de workshop. Het idee is dat deze praktische zaken een goede aanvulling zijn op de theorie van de N en F cursus. Gedurende de dag gaan we een HF-dipool maken en staan we kort stil bij de (straling) veiligheid van antennes. De zelfgebouwde antenne zal worden afgeregeld krijg je werkend mee naar huis. Indien gewenst en als daar tijd voor is kan er ook nog een antenne gemaakt worden voor 145 MHz.

Centraal zal worden ingekocht:

 • antennedraad,
 • PL Chassis deel / of net dipool center
 • PVC isolatoren met lijnen op de dipool op te hangen
 • Montage materiaal

Zelf meenemen

 • Kniptang, soldeerbout, centimeter, bindbandjes (Tyraps), schrijfwaren/aantekenpapier
 • Lunch (hi)
 • (niet noodzakelijk) Coax ca. 15 meter aircell7 of RG 58 met twee PL pluggen

De kosten zullen per deelnemer worden omgeslagen, reken even op € 25,- Opgave graag voor 15 maart. Op 16 maart worden de inkopen gedaan.

Alle deelnemers krijgen een mail met bevestiging deelname met de laatste op- en aanmerkingen.

Locatie : VERON A37 Alexandrijn, Lagelandsepad 47, 3062 CH Rotterdam

Programma:

Opbouwen        9.00 uur

Start workshop 9:30 uur

Opruimen        16.00 uur

Einde               16.30 uur

Lunch zelf meenemen!

Opgeven kan tot 15 maart bij Okko, PH2CV@veron.nl

Molendagen 2019 – 11 & 12 mei a.s

Op 11 & 12 mei worden de jaarlijkse internationale molendagen (Mills on the Air) gehouden.
Molenviergang Zevenhuizen

Molenviergang Zevenhuizen

Een aantal leden wil proberen op deze dagen een station te bemannen op 11 en/of 12 mei aan de molenviergang in Zevenhuizen.
Wil je hier bij zijn? Meldt je aan bij John NL13764 of Ernst PA1EJO.
Wij proberen een VHF/UHF en HF-station in de ether te brengen.
Je bent natuurlijk ook welkom om een kijkje te komen nemen.

Verkoopavond

Donderdag 13 april wordt de eerste van de twee verkoop-avonden gehouden in De Alexandrijn en iedereen wordt verzocht de op de vorige verkoop-avond aangeschafte spullen weer mee te nemen om iemand anders tijdelijk ( tot de volgende verkoop-avond) weer blij te maken.

Voor deze verkoop-avond is er een nieuw element bedacht: de verloting van een FRG-7 ontvanger

De idee is dat iedereen wel een cult-ontvanger à la FRG-7 zou willen hebben voor een schappelijke prijs en om nou iedereen kans daarop te geven, wordt deze FRG-7 verloot.

Iedereen mag dan voor aanvang van de werkelijke verkoping maximaal twee loten aanschaffen voor bijvoorbeeld € 1 per lot en op een zeker moment wordt dan een lot getrokken en kan de FRG-7 van eigenaar wisselen. Je betaalt dus maximaal € 2 voor deze ontvanger.

Enkele gegevens:

De FRG-7 was bedekt met een dikke laag nicotine en alle schakelaars kraakten of maakten geen contact. Nu is hij volledig schoongemaakt, de schakelaars en potmeters zijn kraakvrij, de mod met een tweekleuren-led voor lock-indicatie  is aangebracht en de S-meter werkt zoals het moet.

Deze FRG-7 is fabriekswege uitgevoerd met een clarifier.

De opbrengst zal geheel ten goede komen van de repeater-pot.

Landelijke open dagen bij de radioamateur

Van 22 tot en met 30 april zijn de landelijke Open Dagen bij de Radioamateur. Iedereen kan hieraan meedoen, als afdeling, contest- of interessegroep en zelfs individueel, zolang er maar leden van de VERON betrokken zijn bij de organisatie.

Het doel van de landelijke Open Dagen bij de Radioamateur is het te laten zien waarom de vrijetijdsbesteding van de radioamateur zo boeiend is. Iedereen die meedoet aan de landelijke Open Dagen bij de Radioamateur is geheel vrij om deze dagen zelf in te vullen. Zo kan men zelf kiezen welke facetten van amateurradio aan de bezoekers gedemonstreerd Worden.

De PR-Commissie heeft de afgelopen periode gewerkt aan het promotiemateriaal voor deze dagen;

 • Er is voor deze gelegenheid een speciale krant in de maak die boordevol staat met artikelen over amateurradio, de radioamateur en de VERON.
 • Er komen posters beschikbaar die op diverse plaatsen opgehangen kunnen worden. Op de posters is ruimte beschikbaar om zelf de datum, tijd en locatie in te vullen.
 • Een landelijk persbericht aan de vak- en hobbybladen is reeds verstuurd en ook de landelijke media radio, tv en grote dagbladen zullen binnenkort een persbericht ontvangen.
 • Voor de lokale media is en standaard persbericht gemaakt die door de afdeling- of contestgroep zelfverstuurd kan worden naar de lokale media. Hier dient men alleen nog de activiteit, datum, tijd en locatie aan toe te voegen.
 • Er is gewerkt aan een checklist, die u alvast een stuk op weg helpt om een activiteit te organiseren.
 • Op de VERON website komt een speciale pagina waarop te zien is welke afdelingen meedoen en wat deze organiseren.

Doen jullie ook mee aan het promoten van amateurradio en de VERON?

Meld je dan zo snel mogelijk aan bij de Secretaris VERON PR-Commissie (secretaris.prc@veron.nl). Geef ook aan welke activiteitjullie willen gaan organiseren. Aanmelden kan tot 1 april (eerder mag ook).

 

73

Johan Jongbloed, PA3JEM

a.i. Voorzitter PR-Commissie

Bezoek van een zend-amateur echtpaar uit Duitsland aan PI4HAL

In de week van 4 tot en met 11 februari wordt het amateur radio station achter de brug bemand door het zendamateur echtpaar, Johanna Schoof, DJ5YL en Carsten Schoof, DF1XC. Zij zijn al op meerdere (historische) schepen radio-actief geweest. Nu is het SS Rotterdam aan de beurt. Ze zullen gebruik maken van onze roepletters, PI4HAL en zo met hun radiovrienden over de hele wereld radioverbindingen opzetten. Ze zullen dat doen in spraak (phone/SSB) en in morse (CW).
De beide amateurs zullen door leden van de Vereniging Radiozendamateurs begeleid worden. Het station zal hiermee de gehele week operationeel zijn. Johanna en Carsten verblijven aan boord in het Hotel. Tussendoor hebben ze ook het plan toch ook onze mooie stad Rotterdam te bezoeken. Ben je in de buurt van de brug, maak gerust kennis. Ze hebben er heel veel zin in!
Meer info is te vinden op hun pagina’s op QRZ.com:
DJ5YL
DF1XC

Ontvangen donaties voor de repeaters en bakens

De afgelopen jaren hebben de volgende amateurs onze repeaters en bakens zowel financieel als met donaties gesteund:

2009:
Wim PA3BTE
Edwin PA3GVQ
Bas PH0BAS
Robbert PE1FSP
Miroslav PA4RM
(PI9)SRS
Wiepko PA3HEC
ex PD0J nu Jeroen PA3JT
luisteramateur Sylvia

2010:
Wiepko PA3HEC
Jeroen PA3JT
PE1PNM
Jan PA3JMS
Chris PA7RHM
Jos PA1JOS
Bas PH0BAS
John PE1GHG
Rob PD2RW
Micheal PA2QXT
Micheal PD4MT
Wim PA3BTE
Theo PA3AWJ

De Rotterdamse 23 cm repeater PI6RTD is actief per 2010. Een aantal amateurs hieronder hebben zich ingespannen om dit mogelijk te maken.
PA2JOK Complete linktrxIIIa geschonken, van PA0CVG “Silent Key”
PA3GVQ Complete linktrxIIIb geschonken.
PE1GHG Complete linktrxIIIa geschonken, bouw en afregeling.
PE1NOJ Mechanisch werk.
PH0BAS Printen & PR.
PA0WBS Soldeerwerk linktrxIIIa.
PA2DOL 23cm vingerfilter geschonken.
PA2DRV Ter beschikking stellen Bird Meetkop.
PA3AWJ Technische ondersteuning.
PA1JVS Bestellen onderdelen.
PH2CV Regelen ATOF.

2011
Chris PA7RHM
Jaap PA3EKI
Bas PH0BAS
Rudolf PA1RJR
Jeroen PA3JT
Piet PA1PKR
Robbert PE1FSP
Gerard PA7GB
Jan PA3JMS

2015 / 2016
PA2DRV Dick
PA3AWJ Theo
PE0PJV Peter
PH0BAS Bas
PA2GON Wim
ON5QN Johan
PD2KMW Kees
PD0CDT
PG2C Boudewijn
PD7HL Hans
PH7JAW Joop
PA1RJR Ruud
PD9MAR Marga
PD4MT Michael
PD1AEE Willo
PE1EXD Cees
PA2M Frank
PA0WBS Wil
PE1GHG John
PE1NOJ Erik
PA0HTW Henk
PA3GVQ Edwin
PE1ITR Rob
PE1FSP Robert
PD1BDP Arno
PA3EKI Jaap en XYL Cora
PA0FMC Frans
PA3HEC Wiepko
PA2FP Paul
PF2FP Fieneke
PA7GB Gerard
PA0HPV Henk
PA3CYS Pleun
PA4XA

De komende bijeenkomsten (update 28-12-16)

De komende bijeenkomst is op 5 januari 2017. Op 19 januari 2017 lezing door Nico PA0NHC over de door hem ontworpen en gebouwde magnetic loopantenne en tuner voor 3.5, 5, 7 MHz. Nico zal ingaan op het ontwerp, de gebruikte formules en de praktische realisering.

U bent van harte welkom in “de Alexandrijn” aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam.