De stukken voor de jaarlijkse vergadering zijn hier voor een ieder in te zien.
Commentaar kun je doorgeven via het contact formulier op de website, onder vermelding van je naam, eventuele roepletters of luisternummer, en je VERON lidmaatschapsnummer.

Vanwege Covid-19 heeft het bestuur besloten dit jaar geen Huishoudelijke vergadering te houden

Verslag Huishoudelijke Vergadering

Verklaring van de kas controle commissie

Jaarverslag 2020