Beste A37-leden,

Naar aanleiding van de voor de VR2021 uitgebrachte stemmen wil ik jullie mededelen dat de 9 door onze afdeling uit te brengen stemmen als volgt zijn verdeeld:

Voorstel

Voor

Tegen

Onthouding

Voorstel 1:

2

7

0

Voorstel 2:

6

0

3

Voorstel 3:

9

0

0

Voorstel 4:

5

4

0

Voorstel 5:

9

0

0

Voorstel 6:

3

1

5

Van de ruim 200 leden hebben de volgenden gestemd:

Peter PA3FQH, Okko PH2CV, Ernst PA1EJO, Pleun PA0CYS, Erik PE1NOJ, Henk PA0HPV en Frans PA0FMC, waarmee het opkomstpercentage 3,3% bedroeg.

73,

Frans PA0FMC