Covid-19 update 14 December 2020

Beste mede-amateurs,

Naar aanleiding van de persconferentie van dhr Rutte  over de nieuwe maatregelen met betrekking tot het COVID19-virus zullen wij onze clubavonden in De Alexandrijn moeten opschorten tot na 18 januari 2021. Daardoor zal de Nieuwjaarsreceptie gehouden worden op donderdag 21 januari a.s.

De daaropvolgende clubavonden zijn dan op 4 en 18 februari 2021. Hopelijk gaat de coronaronde van Okko PH2CV in de tussentijd wel door.

Hou vol, wees gegroet en stay safe.

Namens het bestuur,

Frans PA0FMC