Afdelings-BBQ

Op zaterdag 31 augustus staat weer de jaarlijkse afdelingsbarbecue gepland.

Deze zal plaatsvinden op het QTH van Cees, PA0CRB, Bermweg 125 in Capelle a/d IJssel. Het begint om 16:30 uur.

Graag opgeven vóór 1 Augustus bij onze penningmeester Erik PE1NOJ (via het contact formulier op deze website), zodat er gericht ingekocht kan worden.

De kosten bedragen €15,00 per persoon. Dit bedrag graag overmaken op IBAN NL12 RABO0118149040 (Vereniging Repeaters Rotterdam)

Nano Vector Network Analyzer

Van Dylan kreeg ik het bericht dat er een pre-order op verschillende verkoop sites is voor een nieuwe Vector Netwerk Analyzer de NANOVNA. Dit is voor zelfbouwers een niet te missen kans om een echte VNA te bemachtigen voor een belachelijke prijs. Wat kun je er mee? Het meten aan antennes, filters, afsluitweerstanden op aanpassing, returnloss tot maar liefst 900MHz en nog veel meer.

Deze LINK (Banggood)

of deze LINK (Ebay)

Succes en 73!

Bas de ph0bas.

Raspberry PI

Ons afdelingslid Ruud, PA3RW is erg actief met de Raspberry Pi.

Diverse artikelen van zijn hand hierover zijn te vinden in het Veron techniek forum:
https://forum.veron.nl/index.php?forums/raspberry-pi.35/
Let op: je moet je aanmelden om toegang te krijgen tot dit forum.

60 jaar techniek op het SS Rotterdam, op 19 mei 2019

Zie onderstaand programma van dit evenement, georganiseerd door de stichting vrienden van stoomschip Rotterdam

Het station PI4HAL (onder de tijdelijke call PA60HAL) zal ook actief zijn tijdens deze dag.

Het ss Rotterdam kwam 60 jaar geleden in de vaart. Dat vieren wij op zondag 19 mei a.s. met een bijeenkomst die in het teken staat van de techniek op het ss Rotterdam.

De Vrienden van stoomschip Rotterdam hebben samen met WestCord Hotels een aantrekkelijk programma samengesteld dat u de gelegenheid biedt om diverse technische kanten van het schip te bekijken. Uniek is de toegang tot de ankermachinekamer en bootsmansruimte voor in het schip, waar normaal gesproken geen bezoekers komen.

Het programma bestaat uit een vrij toegankelijk ochtendprogramma en een middagprogramma waarvoor een vergoeding wordt gevraagd van €25,- p.p. Voor dit gereduceerd tarief krijgt u een lunchbuffet en een veelzijdig middagprogramma aangeboden.

Ochtendprogramma

10.30 uur inloop in de Odyssee zaal op het B-dek met koffie / thee

11.00 uur welkomstwoord en uitleg van het programma

11.10 uur film ‘De mannen van de RDM’, over het werken bij de RDM in de jaren 50 en 60

11.30 uur presentatie door Roel Valbracht, een van de auteurs van het boek Varen met stoom, over het leven en werken aan boord.

12.30 uur einde van het ochtendprogramma

Middagprogramma

12.30 uur lunchbuffet in Odyssee zaal op het B-dek

13.00 uur eerste keuzemogelijkheid:

 • of rondleiding machinekamer (niet geschikt voor minder-validen),
 • of rondleiding ankermachinekamer / bootsmanswerkplaats en brug, waar ook aandacht zal worden besteed aan de radiotechniek
 • of lezing door Klaas Krijnen

14.00 uur tweede keuzemogelijkheid

 • of rondleiding machinekamer (niet geschikt voor minder-validen),
 • of rondleiding ankermachinekamer / bootsmanswerkplaats en brug, waar ook aandacht zal worden besteed aan de radiotechniek
 • of lezing door Cees Huurman (oud-wtk en oud-conservator Maritiem Museum)

15.00 uur derde keuzemogelijkheid (bij voldoende belangstelling)

 • of rondleiding machinekamer (niet geschikt voor minder-validen),
 • of rondleiding ankermachinekamer / bootsmanswerkplaats en brug, waar ook aandacht zal worden besteed aan de radiotechniek

Naar gelang het aantal deelnemers zullen groepen worden samengesteld, omdat niet iedereen tegelijk naar de (anker)machinekamer kan.

Reserveren voor deelname

Voor deelname aan de dag kunt u zich uiterlijk 10 mei a.s. aanmelden via reserveringen@ssrotterdam.nl of telefonisch 010 297 3097.

Hiervoor gelden twee opties:

 1. deelname aan alleen het ochtendprogramma (hieraan zijn geen kosten verbonden)
 2. deelname aan ochtend- en middagprogramma: hiervoor geldt het tarief van €25,- p.p., te voldoen bij reservering. Bij binnenkomst zal aan degenen die hebben betaald een voucher worden uitgereikt die recht geeft op lunch en deelname aan alle onderdelen van het middagprogramma.

Er is een maximale capaciteit van 100 deelnemers, dus wees er snel bij!

De Lynbaanshop is geopend, waar onder meer het boek Varen met stoom verkrijgbaar is.

Wij hopen u te kunnen begroeten op zondag 19 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

Klaas Krijnen,

Vrienden van stoomschip Rotterdam

Nieuwe zelfbouwprojecten

Voor de komende periode staan er twee potentiële zelfbouwprojecten op de rol te weten:

Actieve Loopantenne, ontwerp LZ1AQ, herontwerp en printen Nico PA0NHC.
Antenne Analyzer volgens EU1KY m.b.v. een besturingsprint van ST touchscreen en een RF print van PE1PWF

De loopantenne is een ideaal ding voor mensen die klein behuisd zijn en in de stad wonen bijvoorbeeld in een flat. De eerste resultaten zijn veelbelovend met name het signaal/ruis gedrag. Nico zoekt testers alvorens hij zijn herontwerp verder wil publiceren. Daarvoor stelt hij printjes ter beschikking die we dan op een zelfbouwavond van componenten zullen voorzien. Let op, dit is wel in smd techniek!

De loop zelf is een eenvoudig ding dat in doorsnede ongeveer één meter bedraagt en gemaakt kan worden van bijvoorbeeld een aluminium strip die rond gebogen wordt. Kortom een interessant project waar zich al wat amateurs voor hebben opgegeven. Er zijn dacht ik tien sets printjes beschikbaar dus dat is dan ook het maximum aantal deelnemers. Er zijn nog 8 plaatsen vrij (d.d. 1-4-19, geen mopje HI)

Dan de antenneanalyzer van EU1KY, daar is een afdeling in Friesland (PE1PWF) al druk mee aan de slag en de printjes worden aangeboden op tweedehands naar verluidt. De analyzer is een ding dat kan meten tot ver in het UHF spectrum en het belangrijkste is hierbij de software van de eerder genoemde amateur en natuurlijk het besturings evaluatie board van ST dat bij Farnell te koop is. Dit is voor het najaar of de winter misschien een leuk project.

Voor beide projecten geldt: opgeven bij Bas PH0BAS, via zijn call (at) yahoo.com, onder vermelding van je naam en call. Als er voldoende bouwers zijn kunnen we gaan plannen en dan hoort u wat het kosten gaat en wanneer we kunnen beginnen.

Foto’s antenneworkshop

De antenne workshop door Okko, PH2CV van afgelopen zaterdag 23 maart was een groot succes.

Bekijk hier de foto’s

Voorstellen VR 2019

Tijdens de komende afdelingsbijeenkomst (28/3) zullen de voorstellen voor de verenigingsraad worden besproken.

VERSLAG HUISHOUDELIJKE VERGADERING VERON A37, 15-3-2018

 1. Voorzitter Cees PA0CRB opent de vergadering om 20.05u en stelt de agenda vast.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen:
  – Peter PE1GEX, lid HB VERON, laat mededelen, dat hij wegens een ski-ongeluk niet naar A37 kon komen en dat hij daardoor niet in staat was om ook dit jaar een Gouden Speld te overhandigen aan een lid van A37, welke zich gedurende langere tijd op veel fronten voortreffelijk had ingezet onder meer voor A37 zelf, de Scouting en ook voor de VERON.
  In onderling overleg met Peter is toen besloten om in ieder geval wel aan het desbetreffende lid mede te delen dat door HB VERON is besloten om hem als dank voor zijn inzet te belonen met De Gouden Speld en dat hij tijdens de VR deze speld zou ontvangen.
  Edwin PA3GVQ was zeer verrast met deze onderscheiding en Heather PD3GVQ ontving voor inzet een bloemetje van het bestuur.
  – Een verzoek tot aanschaf van een nieuwe hf-transceiver ICOM 7300 voor in de shack is in 2017 gedaan door Fons PA3AFI en Leen PD0LK; het bestuur was van mening dat over zo’n uitgave door de gehele afdeling beslist zou moeten worden en over deze beslissing zal bij agendapunt 9 gestemd worden.
 3. De notulen van de Huishoudelijke vergadering van 2017, welke op de A37-website geplaatst waren, werden goedgekeurd.
 4. Secretaris Frans PA0FMC leest vervolgens het verslag over verenigingsjaar 2017 voor.
 5. &
 6. Penningmeester Eric PE1NOJ behandelt het financiële verslag van 2017 en merkt op dat 2017 een goed financieel jaar was, waarbij redelijk goed quitte gespeeld was; legaten en verkopingen liepen OK; een bijdrage aan de verzekering van de R’damse repeaters is gedaan; de huur van De Alexandrijn is gelijk gebleven aan het vorige jaar en reparaties zijn verricht aan noodverlichting en de dakbedekking, waarna het gebouw door de veiligheidsinspectie is goedgekeurd; ook is de shack opgeknapt en de financiering hiervan kwam uit diverse verkopingen. Verder is er een internetverbinding aangelegd met wifi in het gebouw, waarvoor abonnementskosten betaald moesten worden.
  Eric verwacht voor het komende jaar 2018 geen grote, bijzondere financiële veranderingen.
  De kascontrole is in 2017 door Wim PA3CUJ en Pleun PA0CYS gedaan, welke twee heren geen onrechtmatigheden hebben geconstateerd en Wim verzoekt daarom, mede namens Pleun, de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen boekingsjaar.
  Vervolgens maakt Wim bekend te stoppen met het kascontrolewerk en volgend jaar zal de kas gecontroleerd worden door Pleun en Bas PH0BAS met Magda als reservelid.
 7. Verkiezing amateur van het jaar:
  Nico PA1NS werd door het bestuur gekozen als amateur van het jaar wegens zijn inzet en hulp aan iedereen die problemen hadden met SDR-ontvangers en/of programmeerproblemen in diverse programmeertalen. Bijna altijd had Nico wel zijn laptop bij zich en kon je bij hem terecht.
 8. Verslag van de verschillende commissies / werkgroepen:
  Zelfbouw: Bas PH0BAS verzoekt eenieder om met ideeën te komen voor de bouwavonden in de afdeling.
  Repeaters: Wil PA0WBS meldt dat de repeatergroep, bestaande uit John PE1GHG, Wim PA1GON en hijzelf, in 2017 twee keer naar het EMC is geweest en dat alle apparatuur  in orde was. Verder waren er geen bijzonderheden en als laatste vraagt Wil aandacht voor de repeaterpot, die daarna rond zou gaan.
  RAL: Erik PE1NOJ laat weten dat het rustig aan gaat met de stichting.
  Rotterdamse Ronde: Edwin PA3GVQ is heel blij met het bij toerbeurt leiden van de ronde en dat er in onderling overleg altijd geruild kan worden indien er iemand niet kan.
  1 maal is de ronde verschoven wegens Oudejaarsavond toen de ronde op maandag werd gehouden. Edwin zendt nog altijd maandelijks de PI4AA-uitzending uit en raadt iedereen met leuke ideeën aan om deze ideeën te melden aan de crew van PI4AA.
  Ook hoopt Edwin nog lang op deze manier door te kunnen gaan met de Rotterdamse Ronde.
  Friese elfstedencontest: Peter PA3FQH heeft meegedaan vanuit De Alexandrijn en berichtte dat het geen succes was wegens het gebruik van de 40m band, waarvoor gekozen was om ook de N-amateurs de mogelijkheid te geven om deel te nemen. Helaas waren de condities niet goed genoeg om van hieruit Friesland te bereiken. Met opzet was door de Friese elfsteden-groep niet naar Overijssel afgereisd en werd er slechts 1 Fries station gewerkt.
  Volgend jaar wordt er weer als vanouds op 80m gewerkt; toch blijft het wel een leuke contest.
  A37 website: Peter PA3FQH heeft in 2017 het beheer van de site gekregen van de VERON en de site loopt goed.
  QSL-bezorging: Ook dit jaar merkt Wiebco PA3HEC op dat er nog steeds veel kaarten niet worden opgehaald en verzoekt de niet-ophalers hun leven te beteren.
 9. Behandeling ingebrachte stukken:
  Naar aanleiding van het eerder genoemde verzoek om een nieuwe ICOM IC7300 aan te schaffen, wordt er door de vergadering gestemd: 17 voor, 16 tegen, 1 onthouding, waardoor besloten wordt deze set te kopen. Bart PA1BT regelt ter plekke een leuke korting bij de Icom-boer.
  Wim PA3CUJ stelt voor een gebruikerslijst in te stellen voor gebruik van de 7300.
 10. Voorzitter Cees PA0CRB stelt zich niet herkiesbaar, waarna het bestuur Ernst PA1EJO als kandidaat-voorzitter voorstelt. Dit voorstel wordt bij handopsteken aangenomen en Cees draagt de voorzittershamer over aan Ernst.
  Ernst bedankt Cees voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van A37
 11. Rondvraag:
  – Pleun PA0CYS vraagt zich af hoeveel luisteraars en zendamateurs er in de Rotterdamse Ronde actief zijn.
  – Pleun stelde voor een ringleiding aan te leggen en eventueel een dasspeldmicrofoon aan te schaffen in verband met de slechte akoestiek in De Alexandrijn. Het bestuur zal bekijken wat hiermee te doen.
  – Bas PH0BAS vraagt hoe het zit met de bladenservice, want hij mist de bladen, die normaliter tijdens de clubavonden in het clublokaal liggen; Erik PE1NOJ zal zorgen dat deze bladen er weer komen.De jaarlijkse verloting ( op presentielijstnummer)  werd gewonnen door Pleun PA0CYS en Ernst overhandigde Pleun een VVV-bon.
  Ook Ruud PA1RJR en Marga PD9MAR konden zich winnaar noemen, maar dan van de consumptiekaarten-trekking.
 12. Om 21.26u sluit Ernst PA1EJO deze bijeenkomst.

Agenda Algemene Leden Vergadering VERON A37, 14-03-2019

 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda en eventuele extra agendapunten.
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 15-03-2018
 4. Jaarverslag 2018 door de secretaris
 5. Financiële verantwoording door de penningmeester
 6. Begroting 2019 door de penningmeester
 7. Verkiezing afdelingsamateur van het jaar
 8. Verslag van de verschillende commissies
 9. Behandeling ingebrachte stukken
 10. Reglementair aftreden van herkiesbare secretaris en verkiezing van een nieuw bestuurslid ( Uitleg: slechts de voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden onderling in bestuur verdeeld)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door de voorzitter