Overleg:

In 2022 bestond het bestuur van A37 Rotterdam uit voorzitter Ernst PA1EJO, penningmeester Erik PE1NOJ en secretaris Frans PA0FMC.

Het interne overleg bestond uit enkele informele overleggen tijdens verenigingsavonden, via telefoon en email; extern overleg bestond uit de jaarlijkse Regionale Bijeenkomst, welke op 14 november bij ons in De Alexandrijn georganiseerd werd en waar Okko PH2CV voor het eerst hier aanwezig was als vertegenwoordiger namens het HB.

Activiteiten:

Als gevolg van COVID-19 zijn in januari geen afdelingsbijeenkomsten gehouden en kon op 3 februari voor het eerst de deur geopend worden met zeer beperkende maatregelen zoals vooraf inschrijven, maximaal 20 aanwezigen en het verplicht tonen van een “Corona ToegangsBewijs” en als meest vervelend onderdeel de sluitingstijd van 22.00u. Gelukkig hield eenieder zich aan deze beperkingen zodat wij als afdeling toch nog bijeenkomsten konden organiseren. Vanaf deze plek allen dank voor de discipline.

-Op 17 februari gaf Ernst PA1EJO een lezing over “Storing door PV-installaties”.

-Op 3 maart was er de Huishoudelijke Vergadering.

-In het kader van de Nationale Museumweek was op 9 en 10 april het station PA6KWZ actief vanaf het Kazematten-museum bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk.

Het A37-team bestond uit Henk PA0HPV, Jasper PA1JFS, Erik PE1NOJ, Peter PA3FQH, Okko PH2CV plus de CW-decoder van Pleun PA0CYS.

-Op 12 en 13 juni hebben Henk PA0HPV en Okko PH2CV deelgenomen aan een VERON-bijeenkomst  in het Openluchtmuseum in Arnhem waarbij CW-demo’s gegeven werden, want CW behoort niet voor niets tot het nationaal curtureel erfgoed.

-Een verkoopavond werd door de VRR gehouden op 12 mei.

-10 september was er een afdelingsBBQ, welke ondanks totaal 0.0 druk bezocht werd.

-De Zelfbouwtentoonstelling,  welke gehouden werd op 29 september, was erg interessant en Okko PH2CV werd mede door zijn enorme  inzet en enthousiaste verhalen over zijn vele brouwsels, aangewezen als winnaar.

-Het Special Event Station PA60RWS was actief op 22 en 23 december vanuit de atoombunker bij de Algerabrug om ons eraan te herinneren dat 60 jaar geleden de Koude Oorlog bijna uit de hand liep met de Cuba-crisis in 1962.

Zelfbouw: Dit jaar werd begonnen met de antenneomschakelaar van DK4NS, welke een thuisbouwproject werd en daarnaast is er een zelfbouwtentoonstelling gehouden.

De Rotterdamse Ronde was de enige  activiteit, die het hele jaar door is gegaan dankzij de altijd aanwezige rondeleiders  Henk PA0HPV, Edwin PA3GVQ  en Okko PH2CV en natuurlijk ook de inmeldploeg Marga PD9MAR, Ruud PA1RJR en Pleun PA0CYS, die op de zondagen telefonisch aanwezig waren om de niet-zendende deelnemers  aan de Ronde te laten deelnemen.

Amateur van het Jaar:  Met instemming van de Huishoudelijke Vergadering is er dit jaar geen verkiezing geweest van de Amateur van het Jaar.

De Rotterdamse repeaters en bakens: Om onduidelijke redenen waren er enkele  problemen met de 2m repeater en daarom hebben John PE1GHG en Wil PA0WBS  deze repeater compleet vervangen, waarna de problemen opgelost waren.

Het QSL-bureau: Wiebco PA3HEC heeft dit jaar veel samengewerkt met Ralf PA1RLF uit Vlaardingen om alle QSL-post goed te kunnen verwerken en ook dit jaar kwam Wiebco zeer regelmatig vanuit zijn verblijf op de camping naar Rotterdam.

De cursus: In 2022 is opnieuw een F-cursus gestart, welke hopelijk niet zal worden onderbroken door corona en welke cursus traditiegetrouw gegeven wordt door Erik PE1NOJ, Okko PH2CV en Frans PA0FMC.

Ook dit jaar wil het bestuur van Rotterdam A37 iedereen, die zich ingezet heeft  met opruimen, slopen, verkopen, ophalen van legaten en verwerking van gesloopte materialen, bedanken voor hun trouwe inzet, waardoor ook dit jaar veel activiteiten mogelijk gemaakt werden.

Dit jaarverslag is besproken tijdens de Huishoudelijke Vergadering van A37 Rotterdam op 2 maart 2023.

Ernst Schrama PA1EJO                           Erik Knol PE1NOJ                         Frans Meyer PA0FMC

Voorzitter                                              penningmeester                          secretaris