Geen bijeenkomst op koningsdag

In tegenstelling tot wat in de agenda stond vermeld is er komende donderdag 27 april geen afdelingsbijeenkomst i.v.m. koningsdag.