Aankondiging Algemene Leden Vergadering A37 Rotterdam

De Algemene Leden Vergadering van onze afdeling A37 over het verenigingsjaar 2015, zal plaats vinden op donderdag 3 maart 2016, aanvang 20:00 uur in onze vaste locatie “de Alexandrijn”.

Wilt u ingekomen stukken uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ledenvergadering indienen bij de secretaris, zodat het bestuur deze tijdig in behandeling kan nemen.

Het bestuur