PACC contest + extra programma 13/14 februari 2016 (update 8-1-2016)

Ons lid Fons PD3AFI geeft graag het volgende door:

Zaterdag 13 februari aanstaande om 13:00 uur Rotterdamse tijd, gaat de PACC contest 2016 van start. De daaraan gekoppelde call is PA16C. We gaan in 24 uur trachten zoveel mogelijk QSO’s te maken. Maar wel met dien verstande dat het een leerzame PACC wordt.

Iedereen mag onder de toeziende ogen van F-gelicenceerde zendamateurs trachten een verbinding te maken. Het gaat dus niet om de kwantiteit, maar om de lol van het QSO maken met iedereen die ergens op de wereld meedoet.

Iedereen doet dus mee, dat is leuk en leerzaam. We zullen zondag 14 februari om 13.00u stoppen met de PACC. De spulletjes weer afbreken en inpakken.

Daarnaast gaan we tijdens deze PACC een parallel programma houden. We zijn erg van plan een Vossenjacht afdeling op te richten. Dennis de Jong is daar de initiator van. Er moeten daarom zenders worden gecontroleerd en antennes gebouwd. Ook gekregen ontvangers moeten gecheckt worden. Daar wordt een meetlab voor opgetuigd. Solderen, kotteren en boren die dagen!!!

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we een tafel maken met soldeer-mogelijkheden. Maar ook dat er een meetlab komt om het een en ander goed af te regelen. Daar hebben we wat (reeds aanwezig) meetgereedschap voor nodig in de vorm van 80m generator en een scoop e.d. 3 voedingen van 12V DC heeft Fons beschikbaar.

Het is echt de bedoeling dat iedereen, maar vooral jongeren, kan deelnemen aan dit programma. De nieuwe N-leden, de scouts, zijn daarom van harte welkom.

Noteer het in jullie agenda.

Met 73’s van PD3AFI voor intimi Fons