Aankondiging Algemene Leden Vergadering A37 Rotterdam

De Algemene Leden Vergadering van onze afdeling A37 over het verenigingsjaar 2015, zal plaats vinden op donderdag 3 maart 2016, aanvang 20:00 uur in onze vaste locatie “de Alexandrijn”.

Wilt u ingekomen stukken uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ledenvergadering indienen bij de secretaris, zodat het bestuur deze tijdig in behandeling kan nemen.

Het bestuur

PACC contest + extra programma 13/14 februari 2016 (update 8-1-2016)

Ons lid Fons PD3AFI geeft graag het volgende door:

Zaterdag 13 februari aanstaande om 13:00 uur Rotterdamse tijd, gaat de PACC contest 2016 van start. De daaraan gekoppelde call is PA16C. We gaan in 24 uur trachten zoveel mogelijk QSO’s te maken. Maar wel met dien verstande dat het een leerzame PACC wordt.

Iedereen mag onder de toeziende ogen van F-gelicenceerde zendamateurs trachten een verbinding te maken. Het gaat dus niet om de kwantiteit, maar om de lol van het QSO maken met iedereen die ergens op de wereld meedoet.

Iedereen doet dus mee, dat is leuk en leerzaam. We zullen zondag 14 februari om 13.00u stoppen met de PACC. De spulletjes weer afbreken en inpakken.

Daarnaast gaan we tijdens deze PACC een parallel programma houden. We zijn erg van plan een Vossenjacht afdeling op te richten. Dennis de Jong is daar de initiator van. Er moeten daarom zenders worden gecontroleerd en antennes gebouwd. Ook gekregen ontvangers moeten gecheckt worden. Daar wordt een meetlab voor opgetuigd. Solderen, kotteren en boren die dagen!!!

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we een tafel maken met soldeer-mogelijkheden. Maar ook dat er een meetlab komt om het een en ander goed af te regelen. Daar hebben we wat (reeds aanwezig) meetgereedschap voor nodig in de vorm van 80m generator en een scoop e.d. 3 voedingen van 12V DC heeft Fons beschikbaar.

Het is echt de bedoeling dat iedereen, maar vooral jongeren, kan deelnemen aan dit programma. De nieuwe N-leden, de scouts, zijn daarom van harte welkom.

Noteer het in jullie agenda.

Met 73’s van PD3AFI voor intimi Fons

De komende bijeenkomsten (update 8-1-16)

De eerst volgende avonden zijn op 21 januari en 4 februari en staan in het teken van onderling QSO. Op donderdagavond 3 maart 2016 zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden.

U bent van harte welkom in “de Alexandrijn” aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam.

HAM ECC 2018 Leeuwarden

Van onze mede amateurs in het mooie Friesland kregen we alvast een aankondiging van amateur activiteiten in 2018 wanneer Leeuwarden/Friesland de culturele hoofdstad is.

Men gaat dit vieren met verschillende activiteiten, want we hebben per slot van rekening een immaterieel erfgoed binnen onze hobby de MORSECODE.

De commissie, die bestaat uit leden van de VRZA, FRAG en de drie VERON afdelingen, zijn al een aantal keren samen geweest en hebben concrete plannen op papier gezet om hier hun steentje aan bij te dragen.

Het Thema van ECC 2018 Leeuwarden is:“Verbinden van mensen”.

Inmiddels is men gestart met de PR machine en is er een website: www.hamecc2018.eu en kan informatie gevonden worden op facebook en twitter met hamecc2018 als toevoeging.

Iedereen wordt uitgenodigd om de nieuwsbrieven en persbericheten te lezen en de activiteiten te volgen via social media.

Meer info bij OM Roel Pot PD0OYF (PR-contact),
Karturf 20
9202 MC Drachten.
Telefoon: 0644068957
Mail: hamecc2018@gmail.com
Website: www.hamecc2018.eu
Facebook: http://www.facebook.com/hamecc2018
Twitter: www.twitter.com/hamecc2018

Lezingen gezocht

Als u suggesties heeft voor lezingen, mail dan naar de bestuurslid Frans PA0FMC. Frans is te bereiken via het contact menu op deze website.