Arduino workshop

De laatste maanden hebben er verscheidene artikelen over Arduino in Electron gestaan. Er zijn nog meer artikelen beloofd, waarin met name meer toepassingen voor in de shack aan de orde komen.

Ik stel voor begin volgend jaar een workshop te organiseren, waarin we leren hoe de ontwikkelsoftware te installeren en te gebruiken en – hands on – één of meer projecten te realiseren.

Als we met Chinese Nano’s werken kunnen de initiële kosten heel laag gehouden worden. Wel moet je die dingen op tijd bestellen. Verdere kosten hangen af van de hardware die we willen kopen of bouwen. Softwarekosten zijn nihil.

Arduino UnoUiteraard kan dit alleen doorgaan bij voldoende belangstelling. Inschatting: Minimaal vier of vijf man. Meer is beter.

Belangstellenden kunnen zich nog tot uiterlijk 7 december opgeven bij de afdelingssecretaris, via het contactformulier op de website, of direct bij ondergetekende, via PA1PKR@VERON.NL. Graag in het onderwerp veld “Arduino Workshop” vermelden.

 

Piet Kralt
PA1PKR