Belangrijk: Afdelingsbijeenkomsten A37 Rotterdam vanaf 2 juli 2020

Als gevolg van het virus COVID19 was het tot 1 juni 2020 niet toegestaan om in clubverband met meer dan drie personen bijeen te komen.
Na 1 juni 2020 zou het onder strikte voorwaarden toegestaan zijn om met maximaal 30 personen georganiseerd samen te komen en na 1 juli a.s. met maximaal 100 personen en dat is het aantal, wat wij nodig hebben voor een normale clubavond.
Volgens de laatste richtlijnen van de overheid mag de bar weer open, dit is dus in tegenstelling tot eerdere mededelingen hierover.
In verband met steeds wisselende eisen wat betreft het voorkomen van de verspreiding van het virus raden wij u aan onze website plus de zondagavondronde van PI4RTD op 2m goed in de gaten te houden, opdat u niet voor niets naar een gesloten Alexandrijn komt.
Neem bovendien zoveel mogelijk uw eigen beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en ontsmettingsgel mee.
Dus in juli is er een clubavond op 2, 16 en 30 juli vanaf 19.30u in De Alexandrijn.