Belangrijk bericht voor de N cursus: 10 i.p.v. 11 September

De eerste les van de nieuwe N-cursus moet verplaatst worden naar maandag 10 september. De daarop volgende lessen zijn weer gewoon op de dinsdagavond.