Cursus zendamateur 2023-24

Op dinsdag 12 september a.s. willen we een nieuwe cursus zendamateur starten, welke gebruikt kan worden om het zendexamen op N- of F-niveau bij het CBR af te leggen.
Welk niveau het gaat worden, is afhankelijk van het aantal inschrijvers en voor F zijn er reeds vier geïnteresseerden: het aantal inschrijvers voor een bepaald niveau bepaalt het niveau van de cursus.
Omdat het zendexamen ( zoals bekend) door het CBR afgenomen wordt, is er geen vaste einddatum voor de cursus: de N-cursus omvat ongeveer 24 lessen , welke gegeven worden op de dinsdagavond van 19:30 – 21:30u in ons clubgebouw De Alexandrijn aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam.
De eindtijd van 21:30 is enigszins variabel.
Voor de N-cursus is nodig een goede inzet ( veel huiswerk!) en de wil om je papiertje te halen.
De F-cursus bestaat uit ongeveer 30 lessen en om deel te nemen aan de F-cursus wordt verwacht dat je een goede kennis hebt van de N-examenstof of dat je een redelijke electronica-ondergrond bezit.
Kennis van wis- en natuurkunde is ook erg handig.

Verder zijn bij de cursus nodig een rekenmachine, bij voorkeur van het merk en type Casio FX-82EX, omdat deze machine bij het examen door het CBR in bruikleen wordt gegeven; het is namelijk niet toegestaan je eigen machine te gebruiken bij het examen.
Ook gebruiken we het cursusboek van de VERON, dat in overleg aangeschaft moet worden.
Daarnaast krijg je een PDF-bestand met oefenvragen voor het examen, dat helaas niet meer door de VERON uitgegeven wordt en dat je dus zelf moet uitprinten.
Om aantekeningen en huiswerk te maken, is het handig om een A4-multoband aan te schaffen met vier klemmen en niet met 23 ringen. Vier ringen kan je zelf maken met een perforator.

De cursus wordt gegeven door Erik PE1NOJ, die zich bezighoudt met “Voorschriften en Veiligheid” , Okko PH2CV voor “Antennes en Propagatie” en ondergetekende Frans PA0FMC voor wat er verder nog te vertellen is.

In verband met het snel naderen van de eerste lesdag verzoek ik iedereen mij zo spoedig mogelijk te mailen als je mee wil doen via pa0fmc@veron.nl met vermelding van je naam, telefoonnummer en emailadres.

En als laatste: de cursus kost € 75 en dat moet betaald worden aan de penningmeester van A37 op bankrekening  NL50INGB000.34.35.442.