Cursus zendamateur 2023-24

Op dinsdag 12 september a.s. willen we een nieuwe cursus zendamateur starten, welke gebruikt kan worden om het zendexamen op N- of F-niveau bij het CBR af te leggen.
Welk niveau het gaat worden, is afhankelijk van het aantal inschrijvers en voor F zijn er reeds vier geïnteresseerden: het aantal inschrijvers voor een bepaald niveau bepaalt het niveau van de cursus.
Omdat het zendexamen ( zoals bekend) door het CBR afgenomen wordt, is er geen vaste einddatum voor de cursus: de N-cursus omvat ongeveer 24 lessen , welke gegeven worden op de dinsdagavond van 19:30 – 21:30u in ons clubgebouw De Alexandrijn aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam.
De eindtijd van 21:30 is enigszins variabel.
Voor de N-cursus is nodig een goede inzet ( veel huiswerk!) en de wil om je papiertje te halen.
De F-cursus bestaat uit ongeveer 30 lessen en om deel te nemen aan de F-cursus wordt verwacht dat je een goede kennis hebt van de N-examenstof of dat je een redelijke electronica-ondergrond bezit.
Kennis van wis- en natuurkunde is ook erg handig.

Verder zijn bij de cursus nodig een rekenmachine, bij voorkeur van het merk en type Casio FX-82EX, omdat deze machine bij het examen door het CBR in bruikleen wordt gegeven; het is namelijk niet toegestaan je eigen machine te gebruiken bij het examen.
Ook gebruiken we het cursusboek van de VERON, dat in overleg aangeschaft moet worden.
Daarnaast krijg je een PDF-bestand met oefenvragen voor het examen, dat helaas niet meer door de VERON uitgegeven wordt en dat je dus zelf moet uitprinten.
Om aantekeningen en huiswerk te maken, is het handig om een A4-multoband aan te schaffen met vier klemmen en niet met 23 ringen. Vier ringen kan je zelf maken met een perforator.

De cursus wordt gegeven door Erik PE1NOJ, die zich bezighoudt met “Voorschriften en Veiligheid” , Okko PH2CV voor “Antennes en Propagatie” en ondergetekende Frans PA0FMC voor wat er verder nog te vertellen is.

In verband met het snel naderen van de eerste lesdag verzoek ik iedereen mij zo spoedig mogelijk te mailen als je mee wil doen via pa0fmc@veron.nl met vermelding van je naam, telefoonnummer en emailadres.

En als laatste: de cursus kost € 75 en dat moet betaald worden aan de penningmeester van A37 op bankrekening  NL50INGB000.34.35.442.

F Cursus 2022-23

Op dinsdag 13 september 2022 start de nieuwe F-cursus 2022-23, welke opleidt voor het F-examen van mei 2023, waarbij opgemerkt moet worden, dat sommige cursisten eerder aan een examen kunnen deelnemen en anderen mischien wat later.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn en heel soms zal uitgeweken moeten worden naar maandag- of woensdagavond.  Zo’n wijziging zal ruim op tijd aangegeven worden.

Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om F-zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid.
Een groot voordeel is de status van N-amateur met een goede kennis van de leerstof voor het N-examen; een technische MBO-opleiding of hoger is een pré.
Tevens is deze cursus ook voor F-amateurs te gebruiken om oude kennis weer op te frissen en/of nieuwe kennis op te doen en eerlijk gezegd steek ik er zelf ook wel eens wat van op.

Bij deze cursus maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen te weten het cursusboek te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor dit boek bedraagt € 25 , daarnaast wordt er €75 gevraagd voor de cursus zelf.
Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 t.n.v. VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en F-cursus.  De oefenexamens krijf je als PDF-bestand en moet je zelf uitprinten.
Zelf moet de deelnemer een Casio FX-82 rekenmachine (zonder programmeer- en geheugenmogelijk-heid) of een vergelijkbaar type calculator meenemen naar de cursus.
Een schrift of ringband op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie” en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.
Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt; tijdens een les over bijvoorbeeld EZB wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een scoop wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen via onze secretaris Frans PA0FMC via het contactformulier op de website van A37 of via pa0fmc(at)veron.nl.
Indien de kosten voor de cursus een probleem vormen, neem dan contact met alweer PA0FMC.

 

Namens alle cursusleiders,

Frans PA0FMC

 

N of F cursus

Omdat we nog niet weten of en voor welke cursus er belangstelling bestaat, verzoeken we iedereen, die de N- of F-cursus wil volgen om een bericht te sturen aan Frans PA0FMC met daarin de soort cursus, die gevolgd gaat worden.

De bedoeling is dat de cursus start op 20 september 2022 en eindigt in juni 2023 of zoveel later als nodig is om het examen met een redelijk gevolg af te ronden.

Welk examen dat is, is afhankelijk van het examen dat gekozen wordt door de meerderheid van de deelnemers. Daarnaast is op dit moment nog onduidelijk op welke manier het examen zal worden afgenomen: op de oude manier op papier met meerkeuze-vragen OF op de nieuwe wijze door het CBR met een computer.

Voor de cursisten maakt het niet uit, want wij hopen alle cursisten een goede basis mee te geven  om het examen op elke wijze te kunnen afleggen.

Bij de cursus maken we weer gebruik van het VERON-lesmateriaal ( een leerboek plus een boek met traditionele examenvragen voor het huiswerk), waarbij voor het F-examen gebruik moet worden gemaakt van een PDF-bestand met de oefen-examens.

Zorg ook voor een Casio FX82 rekenmachine en een A4-ringband met 4 beugels voor aantekeningen en huiswerk.

De lessen worden gegeven door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met de onderdelen “Antennes en Propagatie” en Frans PA0FMC voor de overige lesstof.

De cursus wordt in principe gegeven op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in De Alexandrijn aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam, maar een heel enkele keer kan het ook een maandag- of woensdagavond worden.

Gaarne een mailtje vóór 15 augustus aan pa0fmc@veron.nl met daarin jullie keuze, waarna iedereen bericht kan krijgen welke cursus gegeven gaat worden.

Inschrijven cursus voor N en F *Update*

UPDATE:

De meeste inschrijvers zijn voor de F-Cursus, dus dit type gaat het worden.

In verband met de korte termijn verzoek ik aanstaande cursisten om zich zo spoedig mogelijk in te schrijven via mijn email-adres pa0fmc(at)veron.nl
In de eerste week van september zal ik dan iedereen de zich heeft ingeschreven berichten.
De info over beide cursussen is te vinden op onze website bij de bladwijzer “cursus”.
Alleen de aanvangsdatum van de cursus is nu nog even onzeker in verband met een korte zieken-huis opname ergens in september van mijn persoon, maar dat is niet heel ernstig.
Nog één opmerking: voor de F-cursus is een degelijke kennis van de leerstof van de N-cursus nnodzakelijk om het examen van mei 2022 te kunnen halen.

Nieuwe cursus voor de N-Licentie 2020 – 2021

Op dinsdag 15 september 2020 zal de nieuwe N-cursus starten, bij minimale deelname van 8 cursisten.

Deze cursus leidt in principe op voor het N-examen van mei 2021, hetgeen betekent dat sommige cursisten reeds in maart op examen gaan en anderen misschien pas in september.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn. Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid benodigd. Het wekelijks maken van het opgegeven huiswerk spreekt voor zich.

Verder maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen, te weten het cursusboek en de oefenexamens Beiden zijn te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor deze boeken zijn € 20,- voor het cursusboek en €13,50 voor de Examenopgaven van N-examens; daarnaast wordt er €75,- gevraagd voor de cursus zelf.

Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 tnv VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en N-cursus 2020-21.
Zelf moet de deelnemer een Casio fx-82 rekenmachine (zonder programmeer – en geheugen mogelijkheid) meenemen naar de cursus.

Ik raad aan de nieuwste uitgave van de Examenopgavens aan te (laten) schaffen omdat dit boek gebruikt wordt voor huiswerk.

Een schrift ( 23 gaatsringband) op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie”, en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.

Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt. Bij een les over bijvoorbeeld EZB (Enkelzijband, ook wel SSB) wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een oscilloscoop en een frequentie-teller wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen bij de afdelingssecretaris Frans PA0FMC via de website van A37 of via pa0fmc(at)veron.nl.

F Cursus 2019-2020 Afdeling A37

Op dinsdag 10 september 2019 zal de nieuwe F-cursus starten bij minimale deelname van 8 cursisten.
Deze cursus leidt op voor het F-examen van mei 2020.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn. Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om F-zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid.
Een groot voordeel is de status van N-amateur met een goede kennis van de leerstof voor het N-examen; een technische MBO-opleiding of hoger is een pré.
Tevens is deze cursus te gebruiken om oude kennis weer op te frissen.

Verder maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen te weten het cursusboek en de oefenexamens, beide te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor deze boeken zijn € 25 voor het cursusboek en €12,50 voor de oefenexamens, daarnaast wordt er €75 gevraagd voor de cursus zelf.
Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 t.n.v. VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en F-cursus.
Zelf moet de deelnemer een Casio FX-82 rekenmachine (zonder programmeer- en geheugenmogelijkheid) meenemen naar de cursus.
Een schrift of ringband op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie”, Piet PE1PKR voor de digitale technieken en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.
Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt; tijdens een les over bijvoorbeeld EZB wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een scoop wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen via onze secretaris Frans PA0FMC via het contactformulier op de website van A37 of via pa0fmc(at)veron.nl.
Indien de kosten voor de cursus een probleem vormen, neem dan contact met alweer PA0FMC.