N of F cursus

Omdat we nog niet weten of en voor welke cursus er belangstelling bestaat, verzoeken we iedereen, die de N- of F-cursus wil volgen om een bericht te sturen aan Frans PA0FMC met daarin de soort cursus, die gevolgd gaat worden.

De bedoeling is dat de cursus start op 20 september 2022 en eindigt in juni 2023 of zoveel later als nodig is om het examen met een redelijk gevolg af te ronden.

Welk examen dat is, is afhankelijk van het examen dat gekozen wordt door de meerderheid van de deelnemers. Daarnaast is op dit moment nog onduidelijk op welke manier het examen zal worden afgenomen: op de oude manier op papier met meerkeuze-vragen OF op de nieuwe wijze door het CBR met een computer.

Voor de cursisten maakt het niet uit, want wij hopen alle cursisten een goede basis mee te geven  om het examen op elke wijze te kunnen afleggen.

Bij de cursus maken we weer gebruik van het VERON-lesmateriaal ( een leerboek plus een boek met traditionele examenvragen voor het huiswerk), waarbij voor het F-examen gebruik moet worden gemaakt van een PDF-bestand met de oefen-examens.

Zorg ook voor een Casio FX82 rekenmachine en een A4-ringband met 4 beugels voor aantekeningen en huiswerk.

De lessen worden gegeven door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met de onderdelen “Antennes en Propagatie” en Frans PA0FMC voor de overige lesstof.

De cursus wordt in principe gegeven op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in De Alexandrijn aan het Lagelandsepad 47 te Rotterdam, maar een heel enkele keer kan het ook een maandag- of woensdagavond worden.

Gaarne een mailtje vóór 15 augustus aan pa0fmc@veron.nl met daarin jullie keuze, waarna iedereen bericht kan krijgen welke cursus gegeven gaat worden.