F Cursus 2022-23

Op dinsdag 13 september 2022 start de nieuwe F-cursus 2022-23, welke opleidt voor het F-examen van mei 2023, waarbij opgemerkt moet worden, dat sommige cursisten eerder aan een examen kunnen deelnemen en anderen mischien wat later.

De cursustijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur op de dinsdagavond in De Alexandrijn en heel soms zal uitgeweken moeten worden naar maandag- of woensdagavond.  Zo’n wijziging zal ruim op tijd aangegeven worden.

Voor deze cursus zijn noodzakelijk enthousiasme, de wil om F-zendamateur te worden en enige rekenvaardigheid.
Een groot voordeel is de status van N-amateur met een goede kennis van de leerstof voor het N-examen; een technische MBO-opleiding of hoger is een pré.
Tevens is deze cursus ook voor F-amateurs te gebruiken om oude kennis weer op te frissen en/of nieuwe kennis op te doen en eerlijk gezegd steek ik er zelf ook wel eens wat van op.

Bij deze cursus maken we gebruik van de VERON-lesmaterialen te weten het cursusboek te bestellen bij Erik PE1NOJ. De kosten voor dit boek bedraagt € 25 , daarnaast wordt er €75 gevraagd voor de cursus zelf.
Dit alles te voldoen op rekening NL50INGB000.34.35.442 t.n.v. VERON afd. A37 te Zevenhuizen onder vermelding van je naam en F-cursus.  De oefenexamens krijf je als PDF-bestand en moet je zelf uitprinten.
Zelf moet de deelnemer een Casio FX-82 rekenmachine (zonder programmeer- en geheugenmogelijk-heid) of een vergelijkbaar type calculator meenemen naar de cursus.
Een schrift of ringband op A4-formaat wordt aanbevolen omdat je niet alles kan onthouden wat er verteld wordt: “Het slechtste papier onthoudt beter dan het beste geheugen!”

De leerstof wordt aangeboden door Erik PE1NOJ met “Voorschriften en Veiligheid”, Okko PH2CV met “Antennes en Propagatie” en Frans PA0FMC met de overige onderwerpen.
Tijdens de lessen wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden waarmee de desbetreffende les verduidelijkt wordt; tijdens een les over bijvoorbeeld EZB wordt een zelfbouw EZB-generator meegenomen zodat je kan zien en meten met een scoop wat er allemaal gebeurt.

Meer informatie over deze cursus kunt u krijgen via onze secretaris Frans PA0FMC via het contactformulier op de website van A37 of via pa0fmc(at)veron.nl.
Indien de kosten voor de cursus een probleem vormen, neem dan contact met alweer PA0FMC.

 

Namens alle cursusleiders,

Frans PA0FMC