Donatie repeaters en de bakens 1 x PI7SIX en 5 x PI7RTD

De Verenging Repeaters Rotterdam heeft een drietal repeaters en een zevental bakens in beheer op het EMC in Rotterdam, voor alle zend- en luisteramateurs in een grote straal rondom Rotterdam.

Aan deze repeaters en bakens wordt regelmatig onderhoud gepleegd en er worden verbeteringen en uitbreidingen aangebracht, wat uiteraard kosten met zich mee brengt. Tevens is de locatie waar de repeaters staan niet gratis. Er moet huur, stroom en een verzekering worden betaald, wat jaarlijks zo’n 1000 euro kost van de verenigingskas.

Op 1 januari 2016 zijn de nodige ATOF’s (Aanvullende Toestemmingen Onbemand Frequentiegebruik) betaald, wat de kassaldo weer behoorlijk zal laten afnemen.

Donaties van de gebruikers van de repeaters en bakens om deze hoge kosten te dragen, zijn van harte welkom op het bankrekeningnummer (IBAN) NL12 RABO 0118 1490 40 (BIC RABONL2U) t.n.v. Vereniging Repeaters Rotterdam (VRR) te Zevenhuizen, onder vermelding van “donatie” en eventueel uw call of luisternummer.