Freek, PA3DNU SK

Het bestuur en leden van de afdeling Rotterdam ontvingen het droevige bericht dat op 88-jarige leeftijd is overleden ons afdelingslid

OM FREEK BLEEKER PA3DNU

Freek was in onze en omliggende afdelingen bekend doordat hij vele jaren het VERON servicebureau van de afdeling Rotterdam beheerde. Freek zorgde ervoor dat bijna elke clubavond alle beschikbare artikelen uitgestald lagen op een grote tafel. Door zijn oproepen in de diverse regionale rondes en reclame in afdelingsbladen werden er, zowel bij hem thuis als op onze clubavond, menig logboek, vademecum, technische boeken, ringkernen en zelfs VERON stropdassen verkocht.

In deze tijd was Freek tevens algemeen lid van het bestuur van de afdeling en hielp hij mee bij het organiseren van diverse activiteiten,

Hij stond midden jaren negentig aan de wieg van de huidige RTD-ronde. Hij was onze eerste rondeleider en verzorgde om de veertien dagen een uitzending enkele dagen voor onze clubavonden. Met de komst van de 2m-repeater van Rotterdam is besloten van toen af de ronde wekelijks uit te zenden op de zondagavond rond 20.30 uur. Het is mooi om te zien dat een van de door hem gestarte activiteiten nog steeds wekelijks in een grote behoefte voorziet bij zendamateurs in onze regio.

In zijn jonge leven had hij gediend bij de marine en hij was altijd trots op zijn relatief lage MARAC-nummer 46, dat hij in menig QSO uitwisselde en dat hem regelmatig leuke gesprekken opleverde met andere zendamateurs die bij defensie hadden gediend of nog steeds dienden.

Freek zat in het slagersvak, dus werd de suffix van zijn call regelmatig uitgesproken als PA3 ‘De Nijvere Uitbeender’, Freek verzorgde menige barbecue tijdens onze jaarlijkse velddagen of activiteiten. Diverse leden hebben nog goede herinneringen aan Freeks heerlijke barbecueworsten

De laatste jaren was hij niet meer actief met de hobby. Mede door zijn gezondheid kon hij niet meer alleen onze clubavonden bezoeken, maar hij kwam nog wel eens meegereden met een van onze afdelingsleden als er een bijzondere activiteit plaatsvond.

We denken in goede herinnering terug aan alles wat Freek voor onze afdeling heeft betekend.

Namens het bestuur A37 Rotterdam,

Edwin Vos PA3GVQ, oud-voorzitter A37