Voorstel voor de verenigingsraad

Wij willen als afdeling A37 tijdens de komende verenigingsraad het volgende voorstel indienen:

Voorstel

Het JOTA weekend zou zoveel mogelijk ontzien moet worden van contest activiteiten. Helaas is het ook dit jaar niet het geval en vragen we de VERON zijn invloed uit te oefenen.

Probleemomschrijving

In het komende JOTA weekend, dit jaar op 19 en 20 oktober, wordt er door de DARC een contest gepland. Het afgelopen jaar was dit ook al het geval. Een DARC contest  zit de JOTA stations in de weg. De overmacht van de vele Duitse amateurs veroorzaakt ongewenste situaties. Een aantal Nederlandse JOTA stations moet maar de ruimte zien te vinden om er tussendoor te komen. De JOTA is belangrijk voor radiozendamateurisme omdat we er potentiële leden mee kunnen werven. Zorg er dan ook voor dan het op een goede manier verloopt.

Voorgestelde oplossing en motivatie

Er zijn een aantal contests per jaar en de VERON heeft er al invloed op. Dit voorstel vraagt specifiek dat de VERON zich ook  gaat bemoeien met de JOTA. Het VERON HB kan bv. aan de DARC vragen om er goed op te letten dat het bandplan op de 80 meter gerespecteerd word, en om de contest vrije zones te respecteren. In de praktijk blijkt dit een wassen neus, de contesters zitten overal. Beter zou zijn dat de VERON zijn invloed uitoefent op de DARC om de 80m band te ontzien tijdens de DARC contest in het weekend van de JOTA. De 2 meter is ook een band die veel gebruikt wordt, hier hoeven eigenlijk geen afspraken gemaakt te worden tijdens de JOTA. Het zou al mooi zijn als de Zaterdag b.v. aan de JOTA toegewezen wordt.

Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing?

Dit gaat afhangen van de opstelling van de DARC. Het neveneffect kan een verandering in de contest agenda zijn.

Hoe is de oplossing realiseerbaar, hoeveel manpower is er nodig en wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten?

Dit voorstel komt neer op het schrijven van bijvoorbeeld een of meer brieven, en zo mogelijk het onderwerp te bespreken met betrokkenen. De activiteit kan waarschijnlijk zonder noemenswaardige kosten, anders dan de gebruikelijk secretariële kosten, uitgevoerd worden.

Wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar?

Dit voorstel vraagt aan de secretaris van het HB van de VERON, dan wel de voorzitter van een commissie aan wie de taak gedelegeerd is, een brief te schrijven, een e-mail te sturen, etc. Het is beter dat het HB dit doet, het kan verwacht worden dat een landelijke vereniging meer invloed heeft dan dat een lokale afdeling of een individu dit voorstel op zich neemt.