Radio Techniek Net

Beste radioamateurs

In navolging van het Technonet dat jaren geleden door wijlen Dick Rollema, PA0SE en Herbert, PA0SU, werd geleid, heb ik het initiatief genomen om te proberen dit weer tot leven te brengen.

Dit net dat we Radio Techniek Net (RTN) noemen wordt gerund door twee moderatoren,; ze kunnen beide deelnemen aan discussies deelnemen, maar zijn vooral actief om ervoor te zorgen dat het over techniek gaat en niet teveel daarvan afwijkt

De volgende radioamateurs zijn bereid deze moderatie-taak op zich te nemen:

  1. PA3FUN Christiaan Roselaar
  2. PA2DW Dick Harms

Tijdstip: elke zaterdagmiddag om 16:00u

Frequente: 3777,777 kHz Dit was ook de frequentie van het voormalige Technonet

Onderwerpen: uitsluitend radiotechniek. Aan de orde kan dus komen antennetechniek, antennebouw, propagatie, frequentiestabiliteit, faseruis, maar ook zaken als Hermes Lite, radiobuizen om wat op te noemen oldtimers weten vast nog wel hoe dat vroeger toeging.

Enz. enz.

We willen graag een groepje enthousiaste deelnemers doen ontstaan en de moderatoren zullen er op toezien dat de deelnemers serieus bijdragen aan het net en dat gesprekken technisch georiënteerd zijn en blijven

Het net zal voor de eerste keer actief worden op zaterdag 16 januari 2021

73 Gerrit Jan , PA0GJH