Wijziging afdelingsbijeenkomst i.v.m. Hemelvaart

De bijeenkomst van donderdag 10 Mei is verplaatst naar woensdag 9 Mei i.v.m. Hemelvaart op donderdag.