Zelfbouw op de dag van de Radio Amateur

Meld je aan voor de zelfbouwtentoonstelling

De Nederlandse radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert.

Op de Dag voor de Radioamateur van 2019 was de zelfbouwtentoonstelling nog nooit zo groot. Vele
zendamateurs toonde met enthousiasme hun zelfgebouwde apparatuur. De Nederlandse
radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert er flink op los, zelfbouw leeft. Alle
zelfbouwprojecten zijn welkom op 29 oktober a.s.

Deelname is gratis.

Voor de organisatie maar vooral voor de bezoekers van de DvdRA zou het mooi zijn als er dit jaar
nog meer deelnemers zijn voor de zelfbouwtentoonstelling. Deelname aan de
zelfbouwtentoonstelling is kosteloos. Entree, parkeerkaart en een lunchpakket worden gratis
verstrekt. Natuurlijk ontvang je ook een herinnering aan het einde van de dag.

Doe je mee aan de DvdRA zelfbouwtentoonstelling?
Aanmelden doe je bij Jos Disselhorst, PA3ACJ, E-Mail: pa3acj@veron.nl.

Doe dit snel, maar uiterlijk 16 september 2022. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen je
komt. Geef een korte beschrijving van het bouwproject dat je wilt presenteren. Nadat je bent
aangemeld ontvang je van Jos nadere informatie.

Meer weten?

Kijk op https://dvdra.veron.nl voor meer informatie over de Dag voor de Radioamateur
Namens de VERON-evenementen-commissie,

Rene Plug (PA3ECL)
Voorzitter evenementen commissie

email: voorzitter.evcie@veron.nl